You are here

Fallstudier

De fallstudier som sammanställts här visar några praktiska metoder som med framgång har använts för att hantera utmaningarna med en åldrande arbetskraft. Några exempel är ett åldershanteringsprogram inom en lokal statlig organisation i Finland, användning av prestationsutvärderingar, chefsutbildning och erbjudandet om företagshälsovård för att minska sjukfrånvaron och höja pensionsåldern, införandet av lyftutrustning och förändringar av arbetsorganisationen på ett mikroföretag i takläggningsbranschen i Tyskland, i syfte att behålla äldre arbetstagare, och ett program genom vilket ny utrustning och bättre belysning samt förbättrad arbetsorganisation tillhandahölls på en polsk syfabrik, vilket ledde till att olyckor förebyggdes, sjukfrånvaron minskade och precisionen ökade.

26/04/2017
76881-0.jpg

Tävlingen om priserna för goda praktiska lösningar anordnas av EU-Osha som en del av dess kampanj ”En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet”. Kampanjen främjar hållbart arbete och hälsosamt åldrande redan från början av arbetslivet och priserna ska uppmärksamma företag och...Se mer

PDF Fallstudier Ladda ner på
10/03/2016
74896-0.jpg

General Electric (GE) Money Bank a.s. inledde sitt program ”GE Pro zdraví” i mars 2010, i enlighet med GE:s globala hälsokulturstrategi. ”Health Ahead” är en GE-certifiering där man utvärderar arbetsplatser enligt vissa kriterier för en hälsosam arbetsplats som är mer omfattande än de hälso- och...Se mer

PDF Fallstudier Ladda ner på
09/03/2016
74887-0.jpg

Kolgruvan Premogovnik Velenje arbetar för arbetstagarnas hälsa och säkerhet. År 1998 inrättade man programmet ”Care for a healthy worker”. Syftet med programmet är att minska sjukfrånvaron och muskel- och skelettbesvären, och det inriktar sig på alla arbetstagare, särskilt äldre. Alla män över...Se mer

PDF Fallstudier Ladda ner på
09/03/2016
74891-0.jpg

ISS Facility Services tillhandahåller anläggnings- och fastighetsförvaltingstjänster. 1 834 av 29 835 anställda har rätt till seniorförmåner. Eftersom arbetet är fysiskt och psykiskt krävande infördes åtgärder som inriktar sig på äldre arbetstagares hälsa på grundval av kollektivavtal med...Se mer

PDF Fallstudier Ladda ner på
09/03/2016
74893-0.jpg

Northumbrian Water Group Limited (NWL) tillhandahåller och hanterar avloppsvattensystem. 30 procent av den totala arbetsstyrkan är över 50 år. Sjukfrånvaron på grund av muskel- och skelettbesvär och stress kostar 1 miljon brittiska pund årligen. Syftet med NWL:s program för välbefinnande är att...Se mer

PDF Fallstudier Ladda ner på

Pages