You are here
4C-1920x589px.jpg

Mediepartner för kampanj

Våra mediepartner samarbetar med oss för att öka medvetenheten om kampanjens huvudteman, och använder sina olika kanaler för att göra reklam för och främja kampanjen. De utgör en exklusiv samling journalister och redaktörer i hela Europa som vill lyfta fram arbetsmiljöfrågorna.

Medier och publikationer som vill och kan engagera sig djupare i kampanjen kan erbjudas att bli partner.

Bli mediepartner för en kampanj

 

ABEO News
ActuEL-HSE
Aragon Valley
BEZPEČNÁ PRÁCA
Bezpieczenstwo Pracy. Nauka i Praktyka
CiberSal
Das Büro
eConnect
ERGONOMA JOURNAL
euroXpress
Face au Risque
Formacion de SEGURIDAD LABORAL
Foundation Center for Safety and Health at Work
Gesunde Arbeit
Health & Safety Times
HMS-magasinet/hmsmagasinet.no
IOSH Magazine
ISSA Mining Newsletter
MaintWorld magazine
NoAgeSharing.com
ppe.org
PrevenBlog
Prevention World
Proteger
PuntoSicuro
Quotidiano Sicurezza
Reputation Today
Revista Segurança
rhsaludable
Safety Focus
Safety Management
Segurança Comportamental (BEHAVIORAL SAFETY MAGAZINE)
Trinacria News