You are here

Bli kampanjpartner

Presentera dig

Du får ovärderlig publicitet för din organisation och ditt företags samhällsansvar lyfts fram: på en särskild del av kampanjens webbplats visas vilken verksamhet du stöder, din logotyp, kontaktuppgifter och en länk till din webbplats.

Nyheter

Lägg ut relevanta pressmeddelanden eller rapporter om aktiviteter via nyhetsavdelningen på kampanjens webbplats och i EU-Oshas elektroniska nyhetsbrev OSHmail, som har över 70 000 prenumeranter.

Nätverkande

Dra nytta av möjligheten att utbyta god praxis med likasinnade internationella organisationer vid benchmarkingevenemanget för officiella kampanjpartner eller genom att ansluta dig till den särskilda kategorin för officiella kampanjpartner i fråga om Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder.

Eller bläddra ner för att få mer information.

peter damberg

Peter Damberg, Senior Vice President, Toyota Material Handling Europe

 

”Tidigare initiativ av denna typ, där vi har samarbetat med EU-Osha, har varit mycket förmånliga för Toyota. Och vi får möjlighet att utbyta och dela våra erfarenheter med andra experter, oavsett om de är medlemmar av EU-Osha, kunder eller leverantörer.”

 
Luca Visentini

Luca Visentini, generalsekreterare för Europeiska fackliga samorganisationen

 

Europeiska fackliga samorganisationen förväntar sig att kampanjen kommer att leda till ökad medvetenhet om hur viktigt det är att involvera arbetstagare och arbetsmiljökommittéer för att förbättra förebyggande insatser genom hela arbetslivet och på alla arbetsplatser. Ökade kunskaper om behovet av lagstiftning för att förbättra arbetsvillkor och åtgärder inom utbildningssystemen på arbetsmiljöområdet i Europa är en annan förväntad effekt av kampanjen.

 

Erbjudandet om att bli officiell kampanjpartner är öppet för europeiska och internationella företag och organisationer som är redo att ansluta sig till ett nätverk av ledande officiella och privata organisationer för att inspirera och uppmuntra andra att på ett framgångsrikt sätt hantera en åldrande arbetskraft.

Läs mer om erbjudandet om kampanjpartnerskap för 2016–2017.