You are here
21/06/2016

Över 100 samarbetspartner i hela Europa satsar på En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) har bekräftat den första gruppen av officiella kampanj- och mediepartner som deltar i 2016–2017 års EU-omfattande kampanj, En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet. Nätverket av officiella kampanjpartner består av europeiska och internationella företag och organisationer som företräder en rad olika sektorer, bland annat arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, teknikplattformar, icke-statliga organisationer och multinationella företag. Mediepartner i kampanjen har också gått med för att hjälpa till att öka medvetenheten via sina publikationer och på nätet.

Kampanjen är inriktad på ett hållbart arbetsliv mot bakgrund av Europas åldrande arbetskraft. Ett huvudbudskap i kampanjen är förebyggande genom hela arbetslivet med riskbedömning som grund för att förebygga olyckor och sjukdom på arbetsplatsen, i kombination med rehabilitering, återgång till arbetet och livslångt lärande.

 

Dr Christa Sedlatschek, EU-Oshas direktör, förklarade kampanjpartnernas betydelse: – 27 procent av arbetstagarna i EU tror inte att de skulle klara att utföra samma arbete fram till 60 års ålder. Vi behöver förbättra arbetslivet för alla arbetstagargenerationer, främja hållbart arbete och hälsosamt åldrande. Och i centrum för detta står riskförebyggande. Genom att delta i 2016–2017 års kampanj kan organisationer gå före och visa vägen för hur åldersfrågor kan hanteras praktiskt på arbetsplatsen. Deras bidrag är avgörande för att sprida kampanjen till så många som möjligt.

 

Den första gruppen av officiella kampanjpartner som deltar består i stor utsträckning av organisationer som har förnyat sina åtaganden, efter att framgångsrikt ha deltagit i 2014–2015 års kampanj Friska arbetsplatser förebygger stress. De har mycket att vinna på de många fördelarna som partnerskapet erbjuder, bland annat ökad synlighet, kampanjverktyg och material, nätverkande och erfarenhetsutbyte.

 

Luca Visentini, generalsekreterare för ETUC (Europeiska fackliga samorganisationen), berättar vad de som officiell kampanjpartner förväntar sig: ETUC tror att kampanjen kommer att leda till ökad medvetenhet om hur viktigt det är att involvera arbetstagare och arbetsmiljökommittéer för att förbättra förebyggande insatser genom hela arbetslivet och på alla arbetsplatser. Ökade kunskaper om behovet av lagstiftning för att förbättra arbetsvillkoren i Europa är en annan förväntad effekt av kampanjen.

 

Markus J. Beyrer, generaldirektör för Businesseurope, säger med anledning av hans organisations deltagande i kampanjen: – Vi behöver titta på hur arbetstagarna kan fortsätta att arbeta längre samt vara friska och produktiva under hela sitt arbetsliv. Samtidigt bör vi undvika att generalisera och behandla människor stereotypt utifrån ålder. Vi hoppas att kampanjen ska hjälpa arbetsgivare genom att ge dem användbar information och verktyg på området.

 

Officiella kampanjpartner har också möjlighet att delta i ett stort antal evenemang och aktiviteter, däribland att tävla i den särskilda kategorin för kampanjpartner om Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder. Evenemang för utbyte av goda exempel på arbetsmiljöåtgärder på initiativ av partnerna själva kommer också att anordnas löpande under hela kampanjen. De är ett tillfälle för organisationer att diskutera och lära av varandra om lyckad praxis inom arbetsmiljöarbete när det gäller åldrande på arbetsplatsen.

 

En andra våg av samarbetspartner väntas gå med i kampanjen under hösten 2016. EU-Osha uppmuntrar intresserade parter att ansöka online senast i september 2016.

 

De mediepartner som hittills gått med i kampanjen är journalister och redaktörer på arbetsmiljöområdet i hela Europa, som använder sina nätverk, sina tryckta medier samt onlinekanaler och sociala medier för att marknadsföra kampanjen och dess budskap. De anordnar även evenemang som innefattar kampanjmaterial och utbildning, marknadsför tävlingen Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder och uppmuntrar nomineringar.

 

Länkar:

 

2016–2017 års officiella kampanjpartner:

 1. Acciona Energia
 2. aeris GmbH
 3. AGE Platform Europe
 4. AIRBUS GROUP
 5. ArcelorMittal Distribution Solutions SA
 6. B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH
 7. Baxter
 8. BUSINESSEUROPE
 9. Campofrio Food Group
 10. International Confederation of Inspection and Certification Organisations (CEOC International)
 11. Comité Européen des Fabricants de Sucre (CEFS)
 12. Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community (COTANCE)
 13. Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-based Industries (CEEMET )
 14. DEKRA Insight
 15. DuPont Sustainable Solutions
 16. Electrocomponents plc
 17. Employee Assistance European Forum (EAEF)
 18. EuroCommerce
 19. EuroHealthNet
 20. European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP)
 21. European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)
 22. European Association of Paritarian Institutions (AEIP)
 23. European Confederation of Independent Trade Unions (CESI)
 24. European Construction Industry Federation (FIEC)
 25. European Federation for Company Sport (EFCS)
 26. European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF)
 27. European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)
 28. European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS)
 29. European Federation of Public Service Unions (EPSU)
 30. European Hospital and Healthcare Employers' Association (HOSPEEM)
 31. European Industrial Gases Association (EIGA)
 32. European League Against Rheumatism (EULAR)
 33. European Network of Safety and Health Professional Organisations (ENSHPO)
 34. European Operating Room Nurses Association (EORNA)
 35. European Public Law Organization (EPLO)
 36. European Safety Federation (ESF)
 37. European Salt's Producers Association (EUSALT)
 38. European Society of Safety Engineers (ESSE)
 39. European Solvents Industry Group (ESIG)
 40. European Technology Platform on Industrial Safety (ETPIS)
 41. European Trade Union Committee for Education (ETUCE)
 42. European Trade Union Confederation (ETUC)
 43. European Transport Workers' Federation (ETF)
 44. European Virtual Institute for Integrated Risk Management (EU-Vri)
 45. FCC Citizen Services
 46. Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología (FIAP)
 47. Federation of Occupational Health Nurses within the European Union (FOHNEU)
 48. Federation of the European Ergonomic Societies (FEES)
 49. Gas Natural Fenosa
 50. Generali Employee Benefits Network (GEB)
 51. Heineken International
 52. HP Inc
 53. Iberdrola
 54. Ideal Standard International
 55. International Association of Mutual Benefit Societies (AIM)
 56. International Federation of Musicians (FIM)
 57. International Institute of Risk and Safety Management (IIRSM)
 58. International Safety and Health Construction Coordinators Organization (ISHCCO)
 59. Medicover
 60. OMV
 61. ORCHSE Strategies, LLC
 62. Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH)
 63. Pirelli & C
 64. PSYA
 65. SAP SE
 66. SEAT S.A
 67. Siemens AG
 68. Sofidel S.p.A.
 69. Standing Committee of European Doctors (CPME)
 70. Toyota Material Handling Europe
 71. European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME)
 72. UNI Europa
 73. UEMS Occupational Medicine section
 74. ZF TRW Active & Passive Safety Technology

2016–2017 års mediepartner i kampanjen:

 1. ABEO News
 2. ActuEL-HSE
 3. Aragon Valley
 4. Bezpečná Práca
 5. Das Büro
 6. ERGONOMA JOURNAL
 7. euroXpress
 8. Face au Risque
 9. Formacion de SEGURIDAD LABORAL
 10. Gesunde Arbeit
 11. Health & Safety Times
 12. HMSmagasinet
 13. ISSA Mining Newsletter
 14. MaintWorld magazine
 15. PPE.org
 16. PrevenBlog
 17. Prevention World
 18. Promotor BHP
 19. Proteger
 20. PuntoSicuro
 21. Quotidiano Sicurezza
 22. Reputation Today
 23. Revista Segurança
 24. rhsaludable
 25. Safety Focus
 26. Safety Management
 27. Segurança Comportamental
 28. Trinacria News

[1] “27 % of European workers don’t think they will be able to do the same job at 60"Eurofound (Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor) (2015), ”Sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor – 2015”.

Meddelanden till redaktionen: 
1

2016–2017 års kampanj En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet ökar kunskapen om hur viktigt det är att hantera arbetsmiljöfrågor på ett bra sätt genom hela arbetslivet och att anpassa arbetet till individens förmåga – såväl i början av en arbetstagares karriär som i slutet. I likhet med tidigare Ett hälsosamt arbetsliv-kampanjer samordnas den på nationell nivå av EU-Oshas kontaktpunkter och med hjälp av officiella kampanjpartner och mediapartner.

Kampanjen lanseras den 15 april 2016. Några viktiga tidpunkter i kampanjkalendern är de europeiska veckorna för hälsa och säkerhet i arbetet (oktober 2016 och 2017) och ceremonin för Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder (april 2017). Kampanjen avslutas med toppmötet Ett hälsosamt arbetsliv (november 2017), då alla som har bidragit till kampanjen möts för att tillsammans med EU-Osha utvärdera resultaten och erfarenheterna av kampanjen.

2

De tvååriga kampanjerna för Ett hälsosamt arbetsliv genomförs i över 30 europeiska länder och är erkända som de mest omfattande arbetsmiljökampanjerna i sitt slag i hela världen. Huvudbudskapet är att ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete är bra för arbetstagarna, för företagen och för samhället i stort.

3

The Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) bidrar till att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på. Den undersöker, tar fram och sprider tillförlitlig, balanserad och opartisk information om arbetsmiljpfrågor och anordnar Europaomfattande upplysningskampanjer. Arbetsmiljöbyrån inrättades av EU 1994, har sitt säte i Bilbao i Spanien och sammanför företrädare för Europeiska kommissionen, medlemsstaternas regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt ledande experter från alla EU:s 28 medlemsstater och andra länder.

Nu kan du följa oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller prenumerera på vårt månadsbrev OSHmail. Du kan också registrera dig för att regelbundet få nyheter och information från EU-Osha via RSS-flöden.

http://osha.europa.eu

Bli mediepartner

Vill du hjälpa till att sprida budskapet i kampanjen En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet?

Presskontakter

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Pressmaterial

Om du rapporterar om 2016–2017 års kampanj Ett hälsosamt arbetsliv, ladda ned vårt pressmaterial, som innehåller pressmeddelanden, bilder, en evenemangskalender och all viktig information och statistik.