You are here

De tvååriga kampanjerna för Ett hälsosamt arbetsliv genomförs i över 30 europeiska länder och är erkända som de mest omfattande arbetsmiljökampanjerna i sitt slag i hela världen. Huvudbudskapet är att ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete är bra för arbetstagarna, för företagen och för samhället i stort.