You are here

2016–2017 års kampanj En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet ökar kunskapen om hur viktigt det är att hantera arbetsmiljöfrågor på ett bra sätt genom hela arbetslivet och att anpassa arbetet till individens förmåga – såväl i början av en arbetstagares karriär som i slutet. I likhet med tidigare Ett hälsosamt arbetsliv-kampanjer samordnas den på nationell nivå av EU-Oshas kontaktpunkter och med hjälp av officiella kampanjpartner och mediapartner.

Kampanjen lanseras den 15 april 2016. Några viktiga tidpunkter i kampanjkalendern är de europeiska veckorna för hälsa och säkerhet i arbetet (oktober 2016 och 2017) och ceremonin för Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder (april 2017). Kampanjen avslutas med toppmötet Ett hälsosamt arbetsliv (november 2017), då alla som har bidragit till kampanjen möts för att tillsammans med EU-Osha utvärdera resultaten och erfarenheterna av kampanjen.