You are here
24/10/2016

Delta i Europeiska arbetsmiljöveckan för en sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet.

I dag inleds 2016 års Europeiska arbetsmiljövecka (24–28 oktober) – en avgörande del i kampanjen En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet. Genom hundratals evenemang som kommer att anordnas runt om i Europa under den här veckan vill Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och dess partnernätverk lyfta fram vikten av att skapa en sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet.

År 2030 förväntas arbetstagare i åldern 55 och äldre att utgöra 30 procent eller mer av den totala arbetskraften i många EU-länder. Detta skapar utmaningar för anställda, arbetsgivare och företag. Med en åldrande befolkning och befolkningstal som minskar är det mycket viktigt att skapa säkra och sunda arbetsförhållanden för alla genom hela arbetslivet. På så sätt kan vi se till att arbetskraften i EU är hållbar och dynamisk. EU-Osha tar täten tillsammans med sina partner för att främja ett hållbart arbetsliv och hjälpa arbetsgivare att ta vara på de fördelar som äldre arbetstagare kan innebära för en organisation.

 

EU-Osha hjälper sina kampanjpartner i deras ansträngningar genom att erbjuda en mängd kostnadsfria resurser på kampanjens webbplats. Bland annat har en interaktiv och användarvänlig e-guide nyligen getts ut i mer än 30 landsanpassade versioner med lättillgänglig information och praktisk vägledning om hur arbetsmiljön kan utformas för en åldrande arbetskraft. Informationen skräddarsys efter varje land och användarna kan anpassa informationen utifrån om de är arbetsgivare, arbetstagare, personalansvarig eller arbetsmiljöspecialister.

 

Fem informationsblad med sammanfattningar av de viktigaste rapporterna från projektet ”Säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar – arbetsmiljö i samband med en åldrande arbetskraft” har också kommit ut nyligen. De tar upp frågor, som exempelvis vilka fördelar äldre arbetstagare kan ge sina organisationer, extra risker som kvinnor utsätts för på arbetsplatsen, system för rehabilitering och återgång till arbete i hela Europa, och en översikt över politiska åtgärder och strategier till stöd för Europas åldrande arbetskraft. I informationsbladen understryks till exempel att faktorer som är knutna till livsstil eller vissa yrken kan ha större betydelse för hälso- och arbetsmiljörisker överlag än kronologisk ålder.

 

Kampanjnätverket för ett hälsosamt arbetsliv – inklusive ledande arbetsmiljöorganisationer, företag, arbetsgivarorganisationer, fackföreningar och arbetsmiljöspecialister – har tagit fram en rad olika sätt att diskutera kampanjens budskap under hela året och framför allt under Europeiska arbetsmiljöveckan. EU-Oshas kontaktpunkter står till exempel som värdar för en mängd evenemang i mer än 13 länder, däribland en konferens i Österrike (24 oktober) för att lyfta fram möjligheterna med flera generationer på arbetsplatsen och ett evenemang i Tjeckien (25 oktober) om de senaste nyheterna inom arbetsmiljölagstiftningen. EU-Oshas direktör Christa Sedlatschek kommer att presentera slutsatserna från större EU-Osha-aktiviteter vid en konferens i Slovakien, där man också kommer att diskutera ny teknik och nya anställningsformer. Och i Spanien kommer ett fullmatat program att genomföras med mer än 60 evenemang i 39 städer i flera regioner. På Kanarieöarna kommer man till exempel att visa en samling kortfilmer med arbetstagare i olika åldrar som tillämpar goda rutiner för hälsa och säkerhet under rubriken ”15 sekunder hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar”.

 

Officiella kampanjpartner ger också aktivt stöd till Europeiska arbetsmiljöveckan genom flera aktiviteter och initiativ: Till konferensen Safety in Action, som anordnas av Dekra Insight den 26–27 oktober i Antwerpen, Belgien, kommer till exempel säkerhetschefer och säkerhetsteam från världsledande företag. Federation of the European Ergonomics Societies (FEES) har i sin tur avsatt hela oktober månad för ämnet ”Ergonomics for all ages” för att visa hur ergonomi kan bidra till ett hållbart arbetsliv.

 

Promotor BHP, en kampanjmediepartner från Polen, står som värd för konferensen ”Human Factor in Safety” under veckan, för att dela verktyg och erfarenheter för att skapa säkra arbetsvillkor inom gruv-, bränsle- och energi- och metallindustri.

 

Det har införts ett EU-mål för sysselsättningen – 75 procent av EU:s befolkning i åldrarna 20–64 ska ha ett arbete år 2020. Åldershänsyn i arbetsmiljöarbetet och välbefinnande på arbetsplatsen genom hela arbetslivet är två avgörande faktorer för att uppnå detta mål. Alla aktiviteter och evenemang under Europeiska arbetsmiljöveckan kommer att ge såväl kampanjens nätverk av partner som andra arbetstagare och arbetsgivare möjlighet att utbyta bästa praxis och ta fram idéer om hur vi kan arbeta för detta mål tillsammans.

 

Länkar:

[1] “27 % of European workers don’t think they will be able to do the same job at 60". Eurofound (Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor) (2015), ”Sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor – 2015”.

Meddelanden till redaktionen: 
1

2016–2017 års kampanj En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet ökar kunskapen om hur viktigt det är att hantera arbetsmiljöfrågor på ett bra sätt genom hela arbetslivet och att anpassa arbetet till individens förmåga – såväl i början av en arbetstagares karriär som i slutet. I likhet med tidigare Ett hälsosamt arbetsliv-kampanjer samordnas den på nationell nivå av EU-Oshas kontaktpunkter och med hjälp av officiella kampanjpartner och mediapartner.

Kampanjen lanseras den 15 april 2016. Några viktiga tidpunkter i kampanjkalendern är de europeiska veckorna för hälsa och säkerhet i arbetet (oktober 2016 och 2017) och ceremonin för Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder (april 2017). Kampanjen avslutas med toppmötet Ett hälsosamt arbetsliv (november 2017), då alla som har bidragit till kampanjen möts för att tillsammans med EU-Osha utvärdera resultaten och erfarenheterna av kampanjen.

2

The Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) bidrar till att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på. Den undersöker, tar fram och sprider tillförlitlig, balanserad och opartisk information om arbetsmiljpfrågor och anordnar Europaomfattande upplysningskampanjer. Arbetsmiljöbyrån inrättades av EU 1994, har sitt säte i Bilbao i Spanien och sammanför företrädare för Europeiska kommissionen, medlemsstaternas regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt ledande experter från alla EU:s 28 medlemsstater och andra länder.

Nu kan du följa oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller prenumerera på vårt månadsbrev OSHmail. Du kan också registrera dig för att regelbundet få nyheter och information från EU-Osha via RSS-flöden.

http://osha.europa.eu

Bli mediepartner

Vill du hjälpa till att sprida budskapet i kampanjen En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet?

Presskontakter

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Pressmaterial

Om du rapporterar om 2016–2017 års kampanj Ett hälsosamt arbetsliv, ladda ned vårt pressmaterial, som innehåller pressmeddelanden, bilder, en evenemangskalender och all viktig information och statistik.