You are here

Kampanja „Zdrava delovna mesta za vse generacije“ je bila decentralizirana, v njej pa so lahko sodelovali organizacije in posamezniki na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Na nacionalni ravni so jo usklajevale nacionalne informacijske točke agencije EU-OSHA v več kot 30 evropskih državah ter podpirali uradni partnerji kampanje (vseevropske in večnacionalne organizacije) in medijski partnerji kampanje.

Agencija EU-OSHA je v letih 2016 in 2017 izvajala kampanjo za ozaveščanje o pomenu vzdržnega staranja delovne sile. Čeprav je obvladovanje staranja delavcev velik izziv, je bil cilj kampanje zagotoviti jasne in uporabne smernice v zvezi z ukrepi, ki jih je mogoče sprejeti za spodbujanje vzdržnega dela in preprečevanje predčasnega odhoda delavcev s trga dela. Ključni cilji kampanje Zdravo delovno okolje za obdobje 2016–2017 so bili:

  • spodbuditi vzdržno delo in zdravo staranje od začetka delovnega življenja;
  • preprečiti zdravstvene težave skozi celotno delovno življenje;
  • delodajalcem in delavcem zagotoviti način za upravljanje varnosti in zdravja pri delu z vidika staranja delavcev ter
  • spodbujati izmenjavo informacij in dobre prakse.