You are here

Srečanje na vrhu o zdravem delovnem okolju je vrhunec več uspešnih mejnikov kampanje, namenjenih ozaveščanju o potrebi po vzdržnem delu, vključno z dvema evropskima tednoma varnosti in zdravja pri delu, eno podelitvijo evropskih priznanj za dobro prakso in dvema podelitvama filmskih nagrad za zdravo delovno okolje. Med kampanjo je bilo brezplačno danih na voljo več virov, vključno z e‑vodnikom, praktičnimi orodji, filmi z Napom in informacije o študijah primerov za pomoč malim podjetjem pri obvladovanju staranja na delovnem mestu.