You are here

Dvoletne kampanje Zdravo delovno okolje potekajo v več kot 30 evropskih državah in se štejejo za največje tovrstne kampanje s področja varnosti in zdravja pri delu na svetu. Njihovo ključno sporočilo je, da je učinkovito upravljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu dobro za delavce, posel in družbo kot celoto.