You are here

Samit kampane Zdravé pracoviská završuje niekoľko úspešných míľnikov kampane, ktorých cieľom bolo zvýšiť informovanosť o potrebe pracovať udržateľným spôsobom vrátane: dvoch Európskych týždňov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, udelenia jednej Európskej ceny za dobrú prax a dvoch filmových cien Zdravé pracoviská. Počas kampane boli na pomoc malým podnikom pri riešení problematiky starnutia na pracovisku voľne dostupné viaceré zdroje vrátane elektronického sprievodcu, praktických nástrojov, filmov s postavičkou mneom Napo a informácií z prípadových štúdií.