Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého. Cenná pre Vás. Prínos pre firmu.

Nástroje a publikácie

K dispozícii máte niekoľko nástrojov na pomoc s riadením rizík. Stačí si pozrieť zdroje, ktoré by mohli byť pre vás užitočné:

Informácie zamerané na vás

Poskytujeme informácie osobitne pre nasledujúce skupiny s cieľom umožniť každej z nich zapojiť sa do kampane spôsobom, ktorý je pre nich vhodný

Spravodajca

Newsletter background
Radi by ste zostali informovaný o najnovšom vývoji v oblasti starnutia zamestnancov?
Ochrana osobných údajov