You are here

Politica de confidențialitate – Buletinul informativ al campaniei

Unitatea organizatorică a agenției însărcinată cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Andrew Smith, șeful unității Comunicare și promovare

Scopul prelucrării datelor

Datele solicitate în acest formular sunt colectate cu scopul de a putea transmite buletinul informativ al campaniei EU-OSHA și, ocazional, un sondaj pentru a obține feedback despre activitatea agenției legată de planul anual de management și de programul strategic multianual. Adresele de e-mail indicate se stochează în Listserv, aplicația noastră de administrare automată a listelor de adrese electronice.

Tipul de date prelucrate

  • Numele și prenumele
  • Adresa de e-mail

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă, cu modificările ulterioare

Legalitatea prelucrării

Prelucrarea datelor se face în baza articolului 5 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date [denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 45/2001].

Destinatarii datelor

Accesul la datele cu caracter personal se acordă în funcție de rolul și de responsabilitățile subiecților implicați (principiul „necesității de a cunoaște”):

  • personalul autorizat al EU-OSHA;
  • furnizorul extern care găzduiește și întreține serverul EU-OSHA;
  • Serviciul Juridic, Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Ombudsmanul European, Curtea de Conturi și Serviciul de Audit Intern, după caz.

Toți destinatarii menționați intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date. EU-OSHA nu va dezvălui date cu caracter personal în scopuri comerciale sau de marketing direct.

EU-OSHA nu va dezvălui date cu caracter personal în scopuri comerciale sau de marketing direct.

Drepturile persoanei vizate

Aveți dreptul să vă accesați datele cu caracter personal, să le verificați corectitudinea sau să le ștergeți. Pe de altă parte, dacă aveți orice alte întrebări, la care nu găsiți răspuns aici sau în secțiunea publică a site-ului oficial, vă rugăm să ne contactați la: information@osha.europa.eu, menționând în subiectul mesajului cuvintele „protecția datelor”.

Informații privind perioada de stocare a datelor

Puteți renunța în orice moment la abonamentul la buletinul informativ EU-OSHA, completând formularul din partea de jos a paginii https://healthy-workplaces.eu/ro/healthy-workplaces-newsletter sau făcând clic pe linkul din partea de jos a oricărui buletin informativ EU-OSHA primit în căsuța dumneavoastră de e-mail.

Măsuri de securitate

Aplicăm măsuri corespunzătoare de securitate pentru a oferi protecție împotriva accesării, modificării, divulgării sau distrugerii neautorizate a datelor. Printre aceste măsuri se numără analize interne ale practicilor și măsurilor de securitate ce vizează colectarea, stocarea și prelucrarea datelor, inclusiv criptarea corespunzătoare a comunicării, și măsuri de securitate fizică pentru prevenirea accesului neautorizat la sistemele în care stocăm date cu caracter personal.

Solicitări de informații

Pentru orice alte informații suplimentare privind utilizarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate pot adresa o cerere responsabilului cu protecția datelor din cadrul EU-OSHA, la adresa dpo@osha.europa.eu.

Sesizarea AEPD

Persoanele vizate pot sesiza Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor – http://www.edps.europa.eu – în cazul în care consideră că operațiunile de prelucrare nu sunt conforme cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001.