You are here

Campaniile pentru locuri de muncă sigure și sănătoase cu o durată de 2 ani se derulează în peste 30 de țări europene și sunt recunoscute ca fiind cele mai ample campanii pentru sănătate și securitate în muncă de acest gen din lume. Mesajul principal al acestora este faptul că o bună gestionare a sănătății și securității la locul de muncă aduce beneficii lucrătorilor, întreprinderilor și societății în ansamblu.