You are here
WORKERS-1920x589px.jpg

Pracownicy

Tylko dzięki solidnym warunkom pracy przez całe życie zawodowe możliwe jest zachowanie dobrego zdrowia przez cały okres pracy oraz po przejściu na emeryturę. Co więcej zrównoważone życie zawodowe gwarantuje, że starsi pracownicy mogą być dłużej zatrudnieni, przekazując swoje doświadczenia i wiedzę ogółowi pracowników.

W materiałach zebranych na tej stronie znajdują się dodatkowe informacje o kwestiach związanych ze starzeniem się i miejscem pracy. Pokazane są w nich również sposoby rozwiązywania problematycznych sytuacji związanych z BHP, gdy pracownicy i pracodawcy współdziałają i radzą sobie z takimi sytuacjami.

Zalecane materiały

Studia przypadków

Studia przypadków, jak te opisane poniżej, są praktycznymi przykładami pokazującymi, jak pracownik lub przedstawiciel związków zawodowych może współdziałać z pracodawcą, aby miejsce pracy stało się bezpieczniejsze, zdrowsze i bardziej sprawiedliwe dla pracowników w każdym wieku.

14/02/2014

Środki polityki na rzecz starszych pracowników w szpitalu St. Olav

Około 20% pracowników szpitala St. Olav jest w wieku powyżej 55 lat, a koszty wcześniejszego przechodzenia pracowników na emeryturę są wysokie; szpital postanowił zatrzymać jak największą liczbę doświadczonych pracowników. W ramach partnerstwa ze swoimi związkami zawodowymi i zewnętrznymi konsultantami szpital opracował politykę na rzecz starszych pracowników, która obejmowała takie środki dla pracowników w wieku powyżej 55, jak dodatkowe dni urlopu, szkolenia oraz rozmowy na temat zdolności do pracy.


Zobacz więcej

Wśród naszych studiów przypadków można znaleźć szereg pomysłów dotyczących sposobów poprawy warunków pracy dla wszystkich osób w dużych i małych organizacjach.

E-przewodnik

Nasz e-przewodnik zawiera praktyczne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy w kontekście starzenia się pracowników. Obejmuje analizę kluczowych kwestii, wskazuje sposoby rozwiązywania problemów i zawiera przydatne linki.

Inne istotne materiały

Dysponujemy ogromną ilością materiałów o zdrowym starzeniu się w miejscu pracy. Wśród nich są krótki żartobliwy film, zbiór praktycznych narzędzi oraz materiały do prowadzenia kampanii, które mogą być przydatne w poszerzaniu wiedzy i zmienianiu postaw w swoim miejscu pracy lub w miejscach pracy reprezentowanych pracowników.