You are here
11/07/2016

Podsumowanie: przegląd analityczny dotyczący rehabilitacji i powrotu do pracy

Raporty
75847-0.jpg

Siła robocza w Europie starzeje się. Pracownicy w starszym wieku są szczególnie zagrożeni ryzykiem przejścia na wcześniejszą emeryturę ze względu na niezdolność do pracy oraz ryzykiem długotrwałej absencji spowodowanej chorobą, co rodzi poważne koszty. Podsumowanie dotyczy przeglądu aktualnego stanu wiedzy na temat systemów, programów i interwencji umożliwiających rehabilitację zawodową i powrót do pracy, a także ich poszczególnych elementów składowych. Poddano w nim analizie obecne dowody potwierdzające skuteczność interwencji oraz zbadano czynniki decydujące o udanej i trwałej rehabilitacji i reintegracji.

  • Pobieranie PDF (0.2MB) zakończy się po upływie: