You are here
09/03/2016

Hiszpania – Środki na rzecz utrzymania doświadczonych pracowników w przedsiębiorstwie ISS Facility Services

Studia przypadku
74891-0.jpg

Przedsiębiorstwo ISS Facility Services oferuje usługi w zakresie zarządzania obiektami i nieruchomościami. Spośród 29 835 pracowników przedsiębiorstwa 1 834 jest uprawnionych do pobierania świadczeń emerytalnych. Ponieważ praca jest obciążająca pod względem fizycznym i psychicznym, na podstawie porozumień zbiorowych ze związkami zawodowymi wprowadzono środki koncentrujące się na stanie zdrowia pracowników w starszym wieku. Celem działań w tym zakresie było zmniejszenie kosztów absencji chorobowych i utrzymanie doświadczonych pracowników administracyjnych i doświadczonych pracowników odpowiedzialnych za konserwację budynków. Konsultanci zewnętrzni przeprowadzili analizę struktury wiekowej, co zaowocowało wprowadzeniem badań lekarskich dla osób powyżej 55. roku życia, przeprowadzeniem dostosowań/transferów w miejscu pracy i przyznaniem pracownikom w starszym wieku preferencyjnych praw w zakresie elastycznego czasu pracy / elastycznych rozwiązań w obszarze zwolnień. Kadra kierownicza i wszyscy pracownicy powyżej 55. roku życia wzięli udział w szkoleniach BHP, przy czym zaplanowano również dalsze szkolenia w zakresie przywództwa. Inicjatywa przyczyniła się do poprawy wydajności pracy i poziomu lojalności pracowników oraz do zmniejszenia liczby absencji chorobowych. Wśród czynników sukcesu należy wymienić zaangażowanie zainteresowanych stron i kadry kierowniczej wyższego szczebla, zróżnicowanie środków i zapewnienie wsparcia zewnętrznego. Zidentyfikowane wyzwania były związane z wdrażaniem zmian w przedsiębiorstwach będących klientami oraz ograniczone zaangażowanie pracowników na etapie opracowywania programu. Podobne środki można również zastosować w odniesieniu do innych przedsiębiorstw – dotyczy to w szczególności środków w obszarze nadzoru zdrowotnego w fizycznie wymagających środowiskach pracy i preferencyjnych praw dla pracowników w starszym wieku.

  • Pobieranie PDF (0.1MB) zakończy się po upływie: