You are here
09/03/2016

Finlandia – Zarządzanie wiekiem w Saarioinen Ltd

Studia przypadku
74862-0.jpg

W przedsiębiorstwie Saarioinen, będącym fińską spółką produkcyjno-dystrybucyjną, odnotowywano coraz większą liczbę długotrwałych absencji chorobowych oraz przypadków wczesnego opuszczania rynku pracy z powodu zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. W 2003 r. przedsiębiorstwo uruchomiło program zarządzania wiekiem, którego celem było ograniczenie kosztów powiązanych z tym problemem. Program uzupełniały działania w obszarze planowania kariery pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia, zgodnie z treścią porozumienia zbiorowego z przedstawicielami przemysłu spożywczego zawartego w 2010 r. Wszyscy pracownicy fizyczni, którzy ukończyli 55. rok życia i którym do osiągnięcia wieku emerytalnego pozostało jeszcze co najmniej pięć lat pracy, mogą zwrócić się o przyznanie im statusu „seniora”, co skutkuje uruchomieniem planu indywidualnego obejmującego działania w zakresie przystosowania miejsca pracy, przekwalifikowania i planowania kariery. Dodatkowe korzyści obejmują gwarancje utrzymania dotychczasowego poziomu wynagrodzenia, ograniczenie pracy zmianowej / wprowadzenie rotacji stanowisk, przyznanie dodatkowego urlopu dla seniorów / urlopu czasowego oraz pokrycie części kosztów leczenia. Z informacji zwrotnych wynika, że dobrostan pracowników zwiększył się, a wiek, w którym przechodzą oni na emeryturę, wydłużył się o trzy lata. Przedsiębiorstwo rozważa możliwość rozszerzenia programu na pracowników umysłowych. Wśród czynników sukcesu należy wymienić sprzyjające ustawodawstwo krajowe i zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron, natomiast w kwestii planowania kariery pracowników w starszym wieku napotkano na pewne wyzwania. Program może zostać wdrożony przez organizacje sektora publicznego i prywatnego – dotyczy to w szczególności komponentu związanego z planem kariery i kwestionariuszami wykorzystywanymi do pomiaru zadowolenia z pracy.

  • Pobieranie PDF (0.1MB) zakończy się po upływie: