You are here
10/03/2016

Republika Czeska – Program GE Money Bank „Health Ahead” („GE Pro zdravi”)

Studia przypadku
74896-0.jpg

W marcu 2010 r. przedsiębiorstwo General Electric (GE) Money Bank a.s. przystąpiło do realizacji programu „GE Pro zdraví” zgodnie z globalną strategią GE na rzecz promowania kultury zdrowia. „Health Ahead” to opracowany przez GE standard certyfikacji wykorzystywany do oceniania miejsc pracy w oparciu o konkretne kryteria zdrowego miejsca pracy wykraczające poza wymagane środki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Program jest realizowany w czasie pracy przez cały rok i jest skierowany do pracowników w dowolnym wieku. W ramach programu organizuje się warsztaty, dyskusje i badania przesiewowe, a także podejmuje się konkretne środki ułatwiające powrót do pracy po okresie absencji chorobowej. Na podstawie rezultatów zastosowania dwóch środków przewidzianych w wytycznych korporacyjnych i ustanowionych w inicjatywach lokalnych dwóm oddziałom przedsiębiorstwa udało się uzyskać certyfikat „Health Ahead”. Wyniki wewnętrznej oceny 48 środków przeprowadzonej w pierwszych dwóch latach realizacji programu wykazały wzrost poziomu wiedzy na temat zdrowego stylu życia, wzrost poziomu aktywności fizycznej i zmniejszenie poziomu stresu. Wśród czynników sukcesu należy wymienić opracowanie przejrzystych wytycznych korporacyjnych, spójne komunikowanie się z pracownikami i dzielenie się dobrymi praktykami przez poszczególne oddziały. Przeprowadzane regularnie oceny certyfikacji przyczyniły się do zapewnienia spójności. Program można w łatwy sposób zastosować w innych warunkach, ponieważ można przystosować go do struktury danego przedsiębiorstwa.

  • Pobieranie PDF (3.6MB) zakończy się po upływie: