You are here
researchers2-1920x589px.jpg

Naukowcy

Jak w warunkach starzenia się ludności Europy pracownicy, pracodawcy i ich przedstawiciele, decydenci oraz organy władzy mogą najlepiej współdziałać w celu zapewnienia pracownikom długiego i zdrowego życia zawodowego? Jakie czynniki promują i wspierają zdrowe i wydajne życie zawodowe? Oto niektóre z najważniejszych kwestii stojących obecnie przed naukowcami zajmującymi się BHP, szczególnie biorąc pod uwagę, że – jak wykazano – praca jest korzystna dla zdrowia w odpowiednich okolicznościach.

Europejski projekt pilotażowy pn. „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku” jest istotnym źródłem nowych badań w tej dziedzinie. Poniżej podano linki do sprawozdań powstałych w następstwie tego projektu, jak również linki do najświeższych publikacji EU-OSHA.

> Zostań autorem OSHwiki

Zalecane materiały

Publikacje

EU-OSHA publikuje szeroki zakres badań i wszystkie z nich można nieodpłatnie pobierać. Na przykład w poniższym sprawozdaniu przeanalizowano kwestie kluczowe w kontekście starzenia się pracowników w Europie.

Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku – przegląd sytuacji w poszczególnych państwach

Przegląd zawiera analizę polityk, strategii i programów wdrażanych przez państwa członkowskie i państwa EFTA w odpowiedzi na wyzwania związane ze starzejącą się siłą roboczą w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy oraz w obszarach polityki mających wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy; w tym polityk, strategii i programów związanych z rehabilitacją / powrotem do pracy 


Zobacz więcej

Nasz pełny zbiór publikacji obejmuje wszystkie przedmiotowe kwestie, dzięki czemu można mieć bieżące informacje o aktualnych zdarzeniach związanych ze zmianami demograficznymi i zdrowym starzeniem się.

Projekt Parlamentu Europejskiego pn. „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku”

Prezentacja projektów konkursowych w 2-3 zdaniach dostosowana do potrzeb pracodawców:

Projekt Parlamentu Europejskiego pn. „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku”

Celem ogólnym pilotażowego projektu Parlamentu Europejskiego pn. „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku” było wsparcie w rozpowszechnianiu zmian w zakresie polityki w tej dziedzinie. Projekt rozpoczął się w czerwcu 2013 r. i trwał do końca 2015 r. W wyniku projektu sporządzono sprawozdania na temat BHP w odniesieniu do starszych pracowników, na temat BHP, płci i starszych pracowników i na temat rehabilitacji oraz opracowano analizę 32 sprawozdań krajowych i końcowe sprawozdanie z projektu.

> Zapraszamy na stronę projektu na stronie internetowej EU-OSHA


Inne istotne materiały

EU-OSHA zebrała różnorodne studia przypadków i narzędzia prezentujące niektóre rozwiązania zastosowane w praktyce w odniesieniu do kwestii związanych ze starzeniem się pracowników w Europie.