You are here

Publikacje

Więcej informacji o poszczególnych tematach znajduje się tutaj. Dostępny jest pełny zakres zasobów, począwszy od krótkich informacji ogólnych po dogłębne analizy. Wśród naszych publikacji można znaleźć zarówno sprawozdania sporządzone w następstwie pilotażowego projektu Parlamentu Europejskiego pn. „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku”, jak również nowoczesne opracowania dotyczące poszczególnych sektorów, grup pracowników lub zagrożeń oraz broszury z podsumowaniem kluczowych kwestii. 

15/10/2007
cover_image.jpeg

Musculoskeletal disorders (MSDs) are the most common work-related health problem in Europe. Tackling MSDs means taking action in the workplace. First, there are preventative steps that have to be taken. But for workers who already have MSDs, the challenge is to maintain their employability, keep...Zobacz więcej

PDF Raporty Pobierz w formacie
06/09/2007
45584-0.jpg

Schorzenia mięśniowo-szkieletowe (MSD) są najczęściej spotykanym w Europie problemem zdrowotnym związanym z pracą. Zwalczanie MSD wymaga podjęcia działań w miejscu pracy. Po pierwsze, konieczne są kroki zapobiegawcze. Jednak w przypadku pracowników, którzy już cierpią na MSD, należy utrzymać ich...Zobacz więcej

PDF Biuletyn „Fakty” Pobierz w formacie
17/04/2012
43391-0.jpg

Bezpieczne i zdrowe miejsca pracy pomagają przedsiębiorstwom i organizacjom w odniesieniu sukcesu i przynoszą korzyści szeroko pojętemu społeczeństwu. Ten przewodnik zapewnia liderom biznesu praktyczne informacje o możliwościach poprawy stanu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy poprzez...Zobacz więcej

PDF Raporty Pobierz w formacie
17/04/2012
43348-0.jpg

Pracownicy często mają gruntowną wiedzę na temat swojej pracy i pomysły na poprawę jej bezpieczeństwa. Niniejszy przewodnik pokazuje, jak pracownicy mogą wykorzystać tę wiedzę w celu aktywnej współpracy ze swoimi przełożonymi w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. W...Zobacz więcej

PDF Raporty Pobierz w formacie

Dostępne publikacje

03/11/2016
77730-0.jpg

Przedmiotowa broszura informacyjna zawiera zwięzłe streszczenie informacji zamieszczonych w raporcie zawierającym główne ustalenia z realizacji zainicjowanego przez Parlament Europejski trzyletniego projektu pilotażowego poświęconego wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanym...Zobacz więcej

PDF Info sheets Pobierz w formacie
11/10/2016
77765-0.jpg

W przedmiotowym raporcie poruszającym problematykę starzenia się siły roboczej przedstawiono przegląd podejść do kwestii związanych z rehabilitacją i powrotem do pracy w Europie. Poddano w nim analizie czynniki wpływające na rozwój i wdrażanie w poszczególnych krajach systemów umożliwiających...Zobacz więcej

PDF Info sheets Pobierz w formacie
11/10/2016
77795-0.jpg

W przedmiotowej broszurze zawarto krótkie podsumowanie opracowanego przez EU-OSHA raportu z analizy poświęconego polityce i działaniom prowadzonym na szczeblu UE i na szczeblu krajowym, które mają na celu rozwiązanie problemów wynikających ze zjawiska starzenia się...Zobacz więcej

PDF Info sheets Pobierz w formacie
05/10/2016
77839-0.jpg

W przedmiotowej broszurze informacyjnej opracowanej w oparciu o wyniki przeglądu badań przedstawiono kluczowe ustalenia dotyczące kobiet, bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz zrównoważonego modelu zatrudnienia w kontekście starzenia się siły roboczej.

W...Zobacz więcej

PDF Info sheets Pobierz w formacie

Pages

Inne istotne publikacje w języku Angielskim

08/09/2017
77811-0.jpg

The economic advantages of occupational safety and health have never been more apparent. New estimates from an international project show that work-related accidents and illnesses cost the EU at least EUR 476 billion every year. The cost of work-related cancers alone amounts to EUR 119.5 billion...Zobacz więcej

PDF Dokumenty do dyskusji Pobierz w formacie
29/06/2017
77548-0.jpg

Raport ten zwraca uwagę na różnorodne wyzwania związane ze starzejącą się siłą roboczą i rozważa innowacyjne rozwiązania. Pod kierunkiem EU-OSHA i we współpracy z Cedefop, EIGE i Eurofound, każda agencja UE skupia się na innym aspekcie zmian demograficznych i ich wpływu na...Zobacz więcej

PDF Raporty Pobierz w formacie
07/11/2016
76185-0.jpg

Przedmiotowe streszczenie zostało sporządzone w oparciu o raport zawierający główne ustalenia z realizacji zainicjowanego przez Parlament Europejski i trzyletniego projektu pilotażowego poświęconego wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanym ze zjawiskiem starzenia się siły...Zobacz więcej

PDF Raporty Pobierz w formacie

Pages