You are here

Informacje prasowe

Tutaj znajdują się wszelkie materiały potrzebne do przekazywania informacji na temat kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”.

Dostępne są najnowsze komunikaty prasowe i pobrać można pełny zestaw materiałów pasowych. Znajdują się tu również dane kontaktowe zespołu prasowego EU-OSHA, potrzebne w przypadku zapytania lub propozycji.

Zostań partnerem medialnym

Czy chcesz z nami współpracować i propagować kampanię „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”?

Kontakty prasowe

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Pakiet prasowy

Jeżeli przygotowujesz relację na temat kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” w latach 2016–2017, pobierz nasz zestaw dla prasy, który zawiera komunikaty prasowe, zdjęcia, kalendarz wydarzeń i wszystkie kluczowe fakty i dane liczbowe.
21/11/2017

W Bilbao (Hiszpania) zebrali się dziś wiodący europejscy eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w ramach spotkania na szczycie „Zdrowe i miejsca pracy” zorganizowanego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Ten szczyt stanowi zwieńczenie niezwykle udanej kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” ukierunkowanej na wspieranie zrównoważonego życia zawodowego w kontekście starzejącej się siły roboczej w Europie.

Ponad 350 delegatów, w tym decydentów politycznych, partnerów społecznych, partnerów kampanii, przedstawicieli Komisji Europejskiej, specjalistów ds. BHP oraz innych zainteresowanych stron, omawia osiągnięcia tej dwuletniej kampanii oraz zdobyte doświadczenia, a także prowadzi wymianę dobrych praktyk w dziedzinie zrównoważonego życia zawodowego...Zobacz więcej
06/11/2017

Tegoroczną nagrodę dla najlepszego filmu poruszającego problematykę związaną z pracą przyznano ex aequo filmom „Before the bridge” („Przed mostem”) w reżyserii Lewisa Wilcoxa (Stany Zjednoczone) i „Turtle Shells” („Żółwie skorupy”) w reżyserii Tuny Kaptana (Niemcy). Nagrody zostały wręczone przez przedstawicieli Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) na 60. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Animowanych w Lipsku (DOK Leipzig).

Zwycięski film „Before the bridge” („Przed mostem”) w reżyserii Lewisa Wilcoxa porusza problematykę wpływu procesu automatyzacji na przyszłość ludzkości. Odnosząc się do filmu, jury stwierdziło: „Szybkie tempo zmian technologicznych i społecznych zachodzących na świecie wpływa na nas wszystkich oraz na sposób, w jaki wyobrażamy sobie pracę w...Zobacz więcej
23/10/2017

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) rozpoczyna Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Rozpocznie się on 27 października i będzie dla przedsiębiorców, specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracowników okazją do dyskusji i dzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie trwałej pracy i starzenia się w dobrym zdrowiu, w ramach kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”.

Promowanie bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy dla osób w każdym wieku ma kluczowe znaczenie dla utrzymania siły roboczej w Europie. Obecnie przeciętny pracownik opuszcza rynek pracy w wieku 61 lat, czyli o kilka lat przez osiągnięciem oficjalnego wieku emerytalnego, który w państwach członkowskich UE wynosi średnio 65 lat. [1] „Na początku tego...Zobacz więcej
26/04/2017

Uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, poprzedzająca Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który przypada w dniu 28 kwietnia, odbędzie się w Valletcie, na Malcie. Ten organizowany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) konkurs służy zaprezentowaniu skutecznych interwencji podjętych przez organizacje europejskie w celu uczynienia ich miejsc pracy bezpieczniejszymi i zdrowszymi dla pracowników w każdym wieku – a zatem bardziej produktywnymi.

Maltańska prezydencja Rady UE organizuje uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. w ramach trójstronnej konferencji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy pt. „ Ochrona grup szczególnie wrażliwych ”. Konkurs ten, będący kluczowym elementem kampanii...Zobacz więcej
20/01/2017

Projekt „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku” analizuje tendencje demograficzne, wyzwania oraz aktualne strategie i polityki sprzyjające bezpiecznemu i zdrowemu starzeniu się w pracy. Wyniki są już dostępne online i można je łatwo przeglądać za pomocą przyjaznego dla użytkownika, interaktywnego narzędzia wizualizacji.

 

Do 2040 r. prawie 27% unijnej populacji ma mieć ponad 65 lat (Eurostat 2014). Ma to poważne konsekwencje dla pracowników, pracodawców i całości społeczeństwa. Celami tego trzyletniego projektu, przeprowadzonego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) na zlecenie Parlamentu Europejskiego były analiza bezpieczeństwa i...Zobacz więcej
11/11/2016

„Być nauczycielem” (Zwischen den Stühlen), film w reżyserii Jakoba Schmidta z Niemiec, zdobył tegoroczną nagrodę filmową „Zdrowe miejsca pracy”. Nagroda, wspierana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), jest przyznawana za najlepszy film dotyczący zagadnień związanych z pracą na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Animowanych w Lipsku (DOK Lepizig). W filmie podkreślono stanowiące wyzwanie warunki pracy młodych nauczycieli. 

 

Być nauczycielem („Zwischen den Stühlen”) Film opowiada poruszającą historię trzech młodych nauczycieli i ich pierwszych lat pracy w szkole – okresu, który w Niemczech nazywa się „Referendariat”. Dopiero w szkole zdają sobie sprawę, że studia praktycznie w ogóle nie przygotowały ich na to, co ich czeka w pracy na jednym z najbardziej...Zobacz więcej
24/10/2016

Dziś rozpoczyna się Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2016 zaplanowany na 24-28 października i stanowiący kluczowy element kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”. W ramach setek imprez organizowanych w tym tygodniu w całej Europie Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i sieć jej partnerów podkreślają znaczenie zapewnienia zdrowych i bezpiecznych warunków pracy  przez cały okres aktywności zawodowej.

Szacuje się, że do 2030 r. pracownicy, którzy ukończyli 55. rok życia, będą stanowili co najmniej 30% całkowitej siły roboczej w wielu państwach UE. Sytuacja ta stwarza wyzwania dla pracowników, pracodawców i przedsiębiorstw. Z uwagi na starzenie się społeczeństwa i niekorzystne tendencje demograficzne należy zapewnić wszystkim pracownikom zdrowe...Zobacz więcej
21/06/2016

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) potwierdziła, że do prowadzonej przez nią ogólnoeuropejskiej kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” na lata 2016-2017 przystąpiła pierwsza fala oficjalnych partnerów kampanii i partnerów medialnych. W sieci oficjalnych partnerów kampanii są europejskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa i organizacje reprezentujące różne sektory, w tym federacje pracodawców i pracowników, platformy technologiczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa wielonarodowe. Do kampanii przyłączyli się również partnerzy medialni, aby pomóc w podnoszeniu świadomości poprzez swoje publikacje i internet.

Kampania „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” skupia się na zrównoważonym życiu zawodowym w kontekście starzenia się europejskich pracowników. Jej głównym przesłaniem jest zapobieganie zagrożeniom w trakcie całego życia zawodowego, a podstawą zapobiegania wypadkom i chorobom w pracy ma być ocena ryzyka w połączeniu z rehabilitacją, powrotem do...Zobacz więcej
15/04/2016

Dziś w Brukseli Komisja Europejska i Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) we współpracy z holenderską prezydencją UE, rozpoczęła dwuletnią ogólnoeuropejską kampanię zatytułowanąZdrowe miejsca pracy dla wszystkich grup wiekowych, która jest największą na świecie kampanią w tej dziedzinie. Skupiając się na zrównoważonej pracy oraz bezpieczeństwie i zdrowiu w kontekście starzenia się siły roboczej, kampania ta przypomina w stosownym momencie, że dzisiejsi młodsi pracownicy kiedyś będą pracownikami starszymi.

Kampania adresowana jest głównie do europejskich przedsiębiorstw (zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym) i główny nacisk kładzie się w niej na potrzebę promowania zrównoważonej pracy i starzenia się w dobrym zdrowiu od początku kariery zawodowej. Mając to na uwadze, przedsiębiorstwa będą chronić zarówno zdrowie swoich pracowników w...Zobacz więcej