You are here
OSHprofessionals-1920x589px.jpg

Specjaliści ds. BHP

W kontekście starzenia się pracowników coraz większe znaczenie ma współpraca pracowników i pracodawców na rzecz promowania zrównoważonego życia zawodowego wszystkich osób. Sprawiedliwe, bezpieczne i zdrowe warunki pracy od początku do końca życia zawodowego są konieczne do zachowania zdrowia przez okres pracy zawodowej oraz po przejściu na emeryturę.

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” obejmuje szereg narzędzi i materiałów dotyczących zdrowego starzenia się w miejscu pracy, służących łatwiejszej wymianie dobrych praktyk i wskazaniu istniejących przykładów osiągniętych sukcesów.

Zalecane materiały

Studia przypadków

Wybraliśmy studia przypadków, które w wyraźny sposób pokazują korzyści uzyskiwane przez pracowników i pracodawców dzięki zarządzaniu zagrożeniami i promowaniu zrównoważonego życia zawodowego od początku do końca; poniżej przedstawiono przykład.

14/02/2014

Zarządzanie wiekiem w Saarioinen Ltd

W produkcyjno-dystrybucyjnej firmie Saarioinen zwiększał się poziom długotrwałych absencji chorobowych oraz wczesnego opuszczania rynku pracy z powodu zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego pracowników. Aby poradzić sobie z tym problemem i zmniejszyć związane z nim koszty, wprowadzono program zarządzania wiekiem.

Zobacz więcej

Dzięki naszym różnorodnym studiom przypadków wprowadzanie zmian będzie łatwiejsze. Zawierają one przykłady pochodzące z różnorodnych sektorów i przedsiębiorstw o różnej wielkości.

Publikacje

Nasze publikacje, wśród których są zarówno wnikliwe, nowoczesne opracowania, jak też przydatne ulotki, zawierają wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia działań i uzyskiwania aktualnych informacji. Poniżej przedstawiono tylko jeden z przykładów dostępnych cennych materiałów.

Rehabilitacja i powrót do pracy: analiza systemów i programów UE i państw członkowskich

Niniejsze sprawozdanie dotyczy systemów rehabilitacji i powrotu do pracy wdrożonych w 28 państwach członkowskich UE oraz w państwach EFTA. Zawiera ono analizę czynników, które odgrywają ważną rolę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów rehabilitacji / powrotu do pracy.


Zobacz więcej

Nasz pełny zbiór publikacji obejmuje wszystkie przedmiotowe kwestie, dzięki czemu można mieć bieżące informacje o aktualnych zdarzeniach związanych ze zmianami demograficznymi i zdrowym starzeniem się.

Praktyczne narzędzia i wskazówki

Dostępnych jest wiele prostych narzędzi i wytycznych, które mogą pomóc nawet najmniejszym przedsiębiorstwom w znajdowaniu praktycznych rozwiązań w zakresie zarządzania BHP. Poniżej wskazujemy na jeden szczególny przypadek.

Wskaźnik zdolności do pracy

Wskaźnik zdolności do pracy (WAI) jest zatwierdzonym instrumentem służącym do oceny indywidualnej zdolności pracownika do pracy. Jest on oparty na praktycznych badaniach z zakresu medycyny pracy.

Zobacz więcej

Zebraliśmy szereg istniejących narzędzi do zarządzania BHP. Wśród nich z pewnością znajdą się instrumenty, które pomogą twoim współpracownikom w podejmowaniu właściwych decyzji.

E-przewodnik

W naszym e-przewodniku przejrzyście i praktycznie przedstawiono wszystkie zagadnienia związane z tematem kampanii, podając też rady dotyczące zarządzania zagrożeniami. Może on być pomocny w przedstawianiu argumentacji na rzecz skuteczniejszego podejścia do zarządzania starzejącymi się pracownikami.

Inne istotne materiały

Nasze zasoby, w tym krótki żartobliwy film, czytelna i interesująca infografika oraz szereg materiałów do prowadzenia kampanii w 25 językach, będą pomocne w propagowaniu przesłania, że zdrowe starzenie się dotyczy każdego — pracowników i pracodawców, osoby młodsze i starsze.