You are here

Film o Napo

Napo jest bohaterem serii informacyjnych filmów animowanych o zagadnieniach bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Filmy te są doskonałym sposobem rozpowszechniania podstawowych zasad BHP w ciekawy i nieformalny sposób. Żaden film serii nie zawiera wypowiedzi w określonym języku, więc są one zrozumiałe dla każdego.

Film o Napo przedstawia kilka aspektów BHP w kontekście starzenia się pracowników, demonstrując ich możliwe skutki dla pracownika i sposoby reagowania na nie. Podobnie jak we wszystkich filmach serii, Napo pomaga zidentyfikować zagrożenia i proponuje praktyczne rozwiązania i sugestie dotyczące poprawy.

 

Polecane dla ciebie