You are here
HRmanagers-1920x589px.jpg

Kierownicy działów zasobów ludzkich

Ludność Europy oraz zasób europejskich pracowników podlegają zmianom. Aby przedsiębiorstwa mogły osiągnąć swój pełny potencjał, ich praktyki w zakresie zasobów ludzkich muszą uwzględniać fakt starzenia się ludności. Dobra organizacja pracy i odpowiednio zaprojektowane miejsca pracy przynoszą korzyści wszystkim pracownikom i są dobre dla firmy.

Dzięki zdrowym i bezpiecznym miejscom pracy pracownicy mogą cieszyć się długim życiem zawodowym, propagując bezpieczną i zdrową pracą. Żadna organizacja nie chce niepotrzebnie tracić doświadczonych i kompetentnych pracowników. Koniecznym, jak również efektywnym krokiem może być dostosowanie pracy do wydolności funkcjonalnej poszczególnych osób. Dodatkowo, w kontekście starzenia się pracowników, coraz większego znaczenia nabierają strategie powrotu do pracy.

Zalecane materiały

E-przewodnik

W przejrzystym i kompleksowym e-przewodniku znajdują się klarowne objaśnienia wszystkich powyższych zagadnień i praktyczne wskazówki dotyczące radzenia sobie ze starzeniem się pracowników. Znajdują się w nim porady o najlepszych rozwiązaniach służących zapewnieniu, w długiej perspektywie czasu, bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz ich pełnego zaangażowania.

Praktyczne narzędzia i wskazówki

Istnieje już wiele innych praktycznych narzędzi i wytycznych pomagających specjalistom ds. zasobów ludzkich w skutecznym radzeniu sobie z kwestiami związanymi ze zdrowym starzeniem się w miejscu pracy. Poniżej podano dobry przykład.

Skaner wieku (Leeftijsscan)

Motto tego narzędzia internetowego brzmi: „Pomiar daje wiedzę”. Skaner wieku umożliwia kierownikom działów zasobów ludzkich uzyskanie wymiernych danych o bieżących i przyszłych wyzwaniach stojących przed ich organizacją w odniesieniu do zarządzania wiekiem (tj. informacji o obecnej strukturze wiekowej i jej przewidywanych zmianach).

Zobacz więcej

Zebraliśmy wiele więcej narzędzi i wytycznych, które mogą być pomocne w podejmowaniu właściwych decyzji w omawianych kwestiach, począwszy od promowania zdrowia w miejscu pracy po strategię powrotu do pracy i ocenę ryzyka uwzględniającą różnorodność.

Studia przypadków

Zebraliśmy studia przypadków z szeregu przedsiębiorstw, które rozpoczęły inicjatywy służące rozwiązaniu kwestii związanych ze zdrowym starzeniem się w miejscu pracy. Dostrzegły one rzeczywiste korzyści wynikające z dostosowania miejsca pracy oraz aktualizacji polityk, co przedstawia poniższy przykład.

Program „Po pierwsze zdrowie” banku GE Money Bank

W ramach zainicjowanego w 2010 r. programu „Po pierwsze zdrowie” ocenia się, jak zdrowe i bezpieczne jest dane miejsce pracy. Ocena danego oddziału decyduje, czy uzyskuje on certyfikat programu „Po pierwsze zdrowie”. Program jest skierowany do pracowników w każdym wieku i obejmuje warsztaty, rozmowy i pokazy dotyczące zdrowia, jak również szczegółowe środki w zakresie powrotu do pracy.

Zobacz więcej

W naszych studiach przypadków opisane są duże i małe przedsiębiorstwa z różnych sektorów. Pokazują one, że skuteczne przywództwo i udział pracowników mają kluczowe znaczenia dla powodzenia starań w tym zakresie.

Inne istotne materiały

Jeżeli chcesz uczestniczyć w kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” i propagować ją wśród swoich pracowników, możemy udostępnić odpowiednie materiały. Zawierają one krótki, żartobliwy film, zestaw narzędzi do prowadzenia skutecznej kampanii oraz zbiór gotowych materiałów do rozpowszechniania informacji.