You are here

Jak wziąć udział w kampanii?

Czy chcesz pomagać propagować przesłanie kampanii? Istnieje wiele sposobów zaangażowania się w kampanię „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, w tym poprzez:

rozpowszechnianie i publikowanie materiałów do prowadzenia kampanii służących poszerzaniu wiedzy;

organizowanie działań i wydarzeń, takich jak szkolenia, konferencje i konkursy;

stosowanie i promowanie dostępnych praktycznych narzędzi do zarządzania wiekiem;

udział w Konkursie Dobrych Praktyk pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, w ramach którego organizacje o różnej wielkości i z różnych sektorów są nagradzane za innowacyjny wkład w BHP;

udział w Europejskich Tygodniach Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w latach 2016 i 2017, będących kulminacyjnym punktem działalności w zakresie BHP w Europie;

zostanie oficjalnym partnerem kampanii w przypadku organizacji ogólnoeuropejskich lub międzynarodowych;

zostanie krajowym partnerem kampanii w przypadku osób lub organizacji aktywnych na szczeblu krajowym;

zostanie partnerem medialnym kampanii w przypadku mediów krajowych lub europejskich;

śledzenie aktualnych informacji przekazywanych poprzez nasze działania w mediach społecznościowych. Jesteśmy na portalach Facebook, Twitter, LinkedIn i innych.

Informacje dopasowane do konkretnych potrzeb

Informacje przekazujemy w szczególności następującym grupom, tak aby każdy mógł zaangażować się w kampanię w sposób odpowiedni dla danej osoby: