You are here
fachadadeusto1 (1).jpg

Spotkanie na szczycie „Zdrowe miejsca pracy 2017”

Spotkanie na szczycie „Zdrowe miejsca pracy 2017” odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2017 r. w centrum konferencyjnym Euskalduna w Bilbao (Hiszpania).

Impreza ta skupia wiodących ekspertów i decydentów europejskich, aby mogli oni omówić wyniki dwuletniej kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”. W trakcie sesji plenarnych i mniejszych równoległych sesji uczestnicy będą wymieniać się dobrymi praktykami i analizować przyszłe strategie służące zapewnieniu zrównoważonego życia zawodowego w przedsiębiorstwach europejskich.

Tematy warsztatów obejmują: „dobre praktyki w zakresie promowania zrównoważonych miejsc pracy”, „rehabilitacja i powrót do pracy”, „20 lat NAPO – naszego wszechstronnego partnera w promowaniu BHP”, i „wymiana w zakresie dobrych praktyk w BHP – najlepsze przykłady z 10 lat partnerstwa kampanii EU-OSHA”.

Agencja przedstawi również krótki przegląd nadchodzącej kampanii „Zdrowe miejsca pracy” na lata 2018-2019, która zostanie zainicjowana w kwietniu 2018 r. i będzie zwiększać świadomość na temat znaczenia zapobiegania zagrożeniom ze strony substancji niebezpiecznych.

Impreza jest otwarta dla prasy.

Udział wyłącznie dla osób zaproszonych.

Program

Napo

Nasi oficjalni partnerzy kampanii