You are here

Uzyskaj certyfikat uczestnictwa w kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

certficate of paricipation 150 x150.jpg

Wsparcie kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” prowadzonej w latach 2016–2017 poprzez organizację wydarzeń i działań bądź prowadzenie własnej kampanii. Doskonałym sposobem zaangażowania się jest udział w Europejskich Tygodniach Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, mających miejsce w dniach 24–28 października 2016 r. oraz w dniach 23–27 października 2017 r. W uznaniu wkładu wniesionego w sukces kampanii przyznany będzie certyfikat uczestnictwa.

Celem kampanii w latach 2016–2017 jest poszerzanie wiedzy z zakresu zarządzania BHP w kontekście starzenia się pracowników oraz zachęcanie do współdziałania pracodawców, kadry kierowniczej, kierowników działów zasobów ludzkich oraz pracowników i ich przedstawicieli. Wszystkich zachęcamy do udziału – liczy się każdy wkład. Pomysły dotyczące sposobów udziału w kampanii znajdują się w innych częściach poświęconych Udziałowi w kampanii, znajdujących się na naszej stronie internetowej.

Wypełnij formularz i pobierz certyfikat

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Wprowadź znaki przedstawione na obrazku.

W oparciu o przekazane informacje wystawimy imienny certyfikat e-mailowy w języku, w którym wypełniono formularz wniosku.

Proszę pamiętać, że Agencja może się skontaktować i prosić o przekazanie szczegółowych informacji o działaniach w ramach kampanii.