You are here
3C-1920x589px.jpg

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Organizowany rokrocznie w październiku (w 43. tygodniu kalendarzowym) Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy jest punktem kulminacyjnym każdej kampanii na rzecz zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy. Obejmuje on setki wydarzeń propagujących tę tematykę na terenie całej UE i poza UE i stanowi dodatkowy bodziec do przekazywania relacji medialnych, dzięki czemu stwarza doskonałą okazję do zaangażowania się w kampanię.

Specjalne emisje filmów, wydarzenia w mediach społecznościowych, konferencje, wystawy, konkursy i szkolenia to tylko niektóre działania organizowane w ramach europejskiego tygodnia. Jeżeli masz pomysł na działanie poszerzające wiedzę lub chcesz rozpocząć dłuższy projekt na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w powiązaniu z kampanią „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy może być doskonałym momentem na zwrócenie należnej uwagi na twoje wydarzenie.

Głównym motywem organizowanych przez EU-OSHA i jej partnerów europejskich tygodni w 2016 r. i 2017 r. jest tematyka kampanii, a prowadzone działania będą się koncentrować na poszerzaniu wiedzy na temat znaczenia zrównoważonego życia zawodowego.

Więcej informacji o wydarzeniach w czasie europejskiego tygodnia w twoim otoczeniu można uzyskać w odpowiednim krajowym punkcie centralnym, który również może udzielić pomocy w organizacji wydarzenia.

Polecane dla ciebie