You are here
4D-1920x589px.jpg

Europejska Sieć Przedsiębiorczości

Europejska Sieć Przedsiębiorczości jest prowadzoną przez Komisję siecią, która jest kluczowym instrumentem strategii UE do pobudzania wzrostu i zatrudnienia. Skupiając prawie 600 organizacji wsparcia przedsiębiorstw z 50 krajów, Europejska Sieć Przedsiębiorczości pomaga małym przedsiębiorstwom w wykorzystywaniu wyjątkowych możliwości biznesowych na jednolitym rynku UE.

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” tworzy ważną przestrzeń współpracy pomiędzy Agencją i Europejską Siecią Przedsiębiorczości.

Więcej informacji o Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości.