You are here
employers-1920x589px.jpg

Pracodawcy

Zmiany demograficzne wskazują na starzenie się pracowników. Jeżeli starsi pracownicy, którzy często przynoszą swoim organizacjom znaczne korzyści, na przykład w formie doświadczenia, wydajności i wiedzy o jakości, mają być utrzymani na rynku pracy, konieczne jest promowanie zrównoważonego życia zawodowego poprzez przywództwo i udział pracowników.

Zdrowe i wydajne miejsca pracy sprzyjają radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi ze starzeniem się pracowników, co ma istotne uzasadnienie biznesowe. Na szczęście istnieje wiele prostych narzędzi, które mogą pomóc przedsiębiorstwom o dowolnej wielkości w skutecznym zarządzaniu starzejącymi się pracownikami.

Zalecane materiały

Praktyczne narzędzia i wskazówki

Poniżej znajdują się narzędzia i wskazówki mające na celu wsparcie organizacji, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, w podejmowaniu pozytywnych działań na rzecz skutecznego zarządzania starzejącymi się pracownikami, nawet przy ograniczonym budżecie.

Praktyki pracodawców w zakresie aktywnego starzenia się

W sprawozdaniu przedstawiono szereg studiów przypadków ukazujących innowacyjne praktyki z różnych państw członkowskich, odnoszących się do tematów ujętych w sprawozdaniu, tj. biznesowego uzasadnienia aktywnego zarządzania wiekiem, przyporządkowania i planowania pracowniczego, pozytywnego podejścia do wieku, rekrutacji z pozytywnym podejściem do wieku, elastycznych form zatrudnienia, utrzymania zdolności do pracy, międzypokoleniowego zaangażowania i planowego zastępowania odchodzących kadr.

Zobacz więcej

Studia przypadków

Wiele się można nauczyć obserwując, jak inne przedsiębiorstwa radzą sobie z wyzwaniami związanymi ze starzeniem się pracowników. Studia przypadków, w tym poniższe studium, są praktycznymi przykładami pokazującymi, jak można wprowadzić zmiany służące zapewnieniu zdrowych i wydajnych miejsc pracy.

Dobrowolne badania lekarskie w Audi

Wszyscy pracownicy Audi są uprawnieni do dobrowolnych kompleksowych badań lekarskich, których częstotliwość wzrasta po ukończeniu przez pracownika 45 roku życia. Audi analizuje zagregowane dane w celu rozpoznania zagrożeń dla zdrowia i wszelkich koniecznych zmian w procesie pracy.

Zobacz więcej

W naszych studiach przypadków jest wiele więcej pomysłów i przykładów dotyczących miejsc pracy w dużych i małych organizacjach, w sektorze publicznym i sektorze prywatnym. 

Konkurs Dobrych Praktyk pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

W konkursie dobrych praktyk przedsiębiorstwa mogą zyskać uznanie dla inicjatyw na rzecz promowania zrównoważonego życia zawodowego od jego początku do końca. W konkursie nagradza się wyjątkowe i innowacyjne rozwiązania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w każdym wieku.

E-przewodnik

Nasz e-przewodnik jest praktycznym narzędziem wspomagającym pracodawców w zarządzaniu BHP w kontekście starzenia się pracowników. Obejmuje analizę kluczowych kwestii, wskazuje sposoby rozwiązywania problemów i zawiera przydatne linki. Ten interaktywny i przyjazny dla użytkownika przewodnik ma na celu pomoc przedsiębiorstwom o dowolnej wielkości w ocenie zagrożeń i radzeniu sobie z nimi.

Inne istotne materiały

W przypadku zainteresowania udziałem w kampanii można zapoznać się z użytecznymi wskazówkami zawartymi w naszym zestawie narzędzi do prowadzenia kampanii oraz skorzystać z gotowych materiałów przygotowanych do tego celu, dostępnych w 25 językach.