You are here

Studia przypadków

Zebrane tutaj studia przypadków pokazują wybrane praktyczne sposoby skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa. Obejmują one program zarządzania wiekiem w organizacji samorządowej z Finlandii, w którym zastosowano oceny wyników, szkolenie kadry kierowniczej i świadczenie usług opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy w celu ograniczenia liczby zwolnień chorobowych i podwyższenia średniego wieku przechodzenia na emeryturę; wprowadzenie sprzętu wspomagającego podnoszenie ciężarów i zmian w organizacji pracy w mikroprzedsiębiorstwie dekarskim z Niemiec celem zatrzymania starszych pracowników; oraz program polegający na zapewnieniu nowego sprzętu i lepszego oświetlenia oraz poprawie organizacji pracy w polskim zakładzie dziewiarskim, skutkujący wyeliminowaniem wypadków, mniejszym poziomem absencji i większą precyzją pracy.

26/04/2017
77945-0.jpg

Konkurs Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” jest organizowany przez EU-OSHA w ramach kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”. Kampania służy promowaniu zrównoważonego życia zawodowego i zdrowego starzenia się od samego początku kariery zawodowej, a konkurs ma na celu...Zobacz więcej

PDF Studia przypadku Pobierz w formacie
10/03/2016
74896-0.jpg

W marcu 2010 r. przedsiębiorstwo General Electric (GE) Money Bank a.s. przystąpiło do realizacji programu „GE Pro zdraví” zgodnie z globalną strategią GE na rzecz promowania kultury zdrowia. „Health Ahead” to opracowany przez GE standard certyfikacji wykorzystywany do oceniania miejsc pracy w...Zobacz więcej

PDF Studia przypadku Pobierz w formacie
09/03/2016
74887-0.jpg

Kopalnia węgla Premogovnik Velenje przykłada dużą wagę do kwestii zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, o czym świadczy ustanowienie przez nią programu „Dbanie o zdrowie pracowników” w 1998 r. Celem programu jest ograniczenie zjawiska absencji chorobowej i zmniejszenie liczby zaburzeń układu...Zobacz więcej

PDF Studia przypadku Pobierz w formacie
09/03/2016
74891-0.jpg

Przedsiębiorstwo ISS Facility Services oferuje usługi w zakresie zarządzania obiektami i nieruchomościami. Spośród 29 835 pracowników przedsiębiorstwa 1 834 jest uprawnionych do pobierania świadczeń emerytalnych. Ponieważ praca jest obciążająca pod względem fizycznym i psychicznym, na podstawie...Zobacz więcej

PDF Studia przypadku Pobierz w formacie
09/03/2016
74893-0.jpg

Przedsiębiorstwo Norhumbrian Water Group Limited (NWL) zapewnia dostęp do sieci kanalizacyjnej i zarządza tą siecią. Osoby powyżej 50. roku życia stanowią 30% wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. Koszty absencji chorobowych z powodu zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego i stresu opiewają...Zobacz więcej

PDF Studia przypadku Pobierz w formacie

Pages