You are here

4C-1920x589px.jpg

Partnerzy medialni kampanii

Nasi partnerzy medialni współpracują z nami w zakresie poszerzania wiedzy dotyczącej tematyki kampanii, korzystając z różnych kanałów przekazu w celu promowania i reklamowania kampanii. Stanowią oni ekskluzywne grono dziennikarzy i redaktorów naczelnych z całej Europy zainteresowanych promowaniem bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

Partnerami kampanii mogą zostać wyłącznie te media lub tytuły, które są skłonne i zdolne do znacznego zaangażowania się w kampanię.

Zostań partnerem medialnym

 

ActuEL-HSE
Aragon Valley
BEZPEČNÁ PRÁCA
Bezpieczenstwo Pracy. Nauka i Praktyka
Das Büro
ERGONOMA JOURNAL
Face au Risque
Formacion de SEGURIDAD LABORAL
Foundation Center for Safety and Health at Work
Gesunde Arbeit
IOSH Magazine
ISSA Mining Newsletter
MaintWorld magazine
ppe.org
PrevenBlog
Prevention World
Promotor BHP
Proteger
PuntoSicuro
Quotidiano Sicurezza
Reputation Today
Revista Segurança
rhsaludable
Safety Focus
Safety Management
Trinacria News