You are here

Zostań partnerem kampanii

Zaprezentuj się

Organizacja może zdobyć wyjątkowy rozgłos, podkreślając swoje poczucie odpowiedzialności korporacyjnej: specjalna część strony internetowej kampanii będzie zawierać szczegółowe informacje o wspieranych działaniach, znak logo organizacji, jej dane kontaktowe i link do jej strony internetowej.

Aktualności

W Aktualnościach na stronie internetowej kampanii oraz w elektronicznym biuletynie EU-OSHA OSHmail, który dociera do ponad 70 000 subskrybentów, publikować można stosowne internetowe komunikaty prasowe lub sprawozdania dotyczące podejmowanych działań.

Tworzenie sieci kontaktów

Można skorzystać z możliwości wymiany dobrych praktyk z podobnymi organizacjami międzynarodowymi w czasie spotkania benchmarkingowego dla oficjalnych partnerów kampanii lub poprzez przystąpienie do specjalnej kategorii oficjalnych partnerów kampanii w ramach konkursu dobrych praktyk.

Więcej informacji znajduje się poniżej.

peter damberg

Peter Damberg, wiceprezes, Toyota Material Handling Europe

 

„Poprzednie inicjatywy tego typu, prowadzone we współpracy z EU-OSHA, okazały się dla firmy Toyota bardzo korzystne; możemy poszerzać nasze doświadczenia i dzielić się nimi z innymi ekspertami, którymi są inni członkowie EU OSHA, klienci bądź dostawcy”.

 
Luca Visentini

Luca Visentini, sekretarz generalny ETUC

 

ETUC oczekuje, że kampania zwiększy świadomość w zakresie konieczności zaangażowania pracowników i komitetów ds. bezpieczeństwa w poprawę profilaktyki we wszystkich grupach wiekowych i miejscach pracy oraz w zakresie konieczności podjęcia działań na szczeblu ustawodawczym w celu poprawy warunków pracy oraz systemów edukacji i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy w Europie.

 

Zaproszenie do zostania oficjalnym partnerem kampanii jest skierowane do europejskich i międzynarodowych przedsiębiorstw i organizacji gotowych do przystąpienia do sieci czołowych organizacji publicznych i prywatnych, które inspirują i zachęcają inne podmioty do skutecznego zarządzania starzejącymi się pracownikami.

Więcej informacji o partnerstwie w kampanii w latach 2016-2017.