You are here

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie to zdecentralizowana kampania adresowana do i organizacji osób fizycznych na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim. Realizacja kampanii była koordynowana na szczeblu krajowym przez punkty centralne EU-OSHA w ponad 30 państwach europejskich, a podejmowane w jej ramach działania były wspierane przez oficjalnych partnerów kampanii – organizacje ogólnoeuropejskie i międzynarodowe, jak również partnerów medialnych kampanii.

W latach 2016–2017 EU-OSHA prowadziła kampanię na rzecz zwiększenia świadomości w zakresie znaczenia zrównoważonego procesu starzenia się siły roboczej. Chociaż zarządzanie starzejącą się siłą roboczą stanowi duże wyzwanie, omawiana kampania miała na celu dostarczenie jasnych i przydatnych wytycznych dotyczących środków, jakie można podjąć, aby wspierać zrównoważoną pracę i zapobiegać wczesnemu opuszczaniu rynku pracy. Kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2016–2017 przyświecają następujące główne cele:

  • promowanie zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się od początku życia zawodowego;
  • zapobieganie problemom zdrowotnym na przestrzeni całego życia zawodowego;
  • umożliwianie pracodawcom i pracownikom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej; oraz
  • wspieranie wymiany informacji i dobrych praktyk.