You are here

Spotkanie na szczycie „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” jest zwieńczeniem szeregu udanych działań podjętych podczas kampanii, mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat konieczności prowadzenia zrównoważonego życia zawodowego, w tym dwóch Europejskich Tygodni Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy; przyznania nagrody w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk; oraz dwóch nagród filmowych „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. W ramach kampanii udostępniono nieodpłatnie liczne zasoby, w tym e-przewodnik, narzędzia praktyczne, filmiki z Napo oraz informacje na temat analiz przykładów, aby pomóc małym przedsiębiorstwom w zarządzaniu procesem starzenia się w miejscu pracy.