You are here

Dwuletnie kampanie „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” są realizowane w ponad 30 krajach europejskich i są uznawane za największe tego rodzaju kampanie na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy na świecie. Zgodnie z ich głównym przesłaniem skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy jest dobre dla pracowników, przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa.