You are here

Kampania „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” 2016-17 ma uświadomić społeczeństwu znaczenie zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w miejscu pracy oraz prewencji przez całe życie zawodowe, a także konieczność dostosowania pracy do indywidualnych możliwości – zarówno na początku, jak i pod koniec kariery. Podobnie jak poprzednie kampanie prowadzone pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, nowe przedsięwzięcie koordynują na szczeblu krajowym punkty centralne EU-OSHA, przy wsparciu ze strony oficjalnych partnerów kampanii i mediów.

Kampania ruszyła 15 kwietnia 2016 r. Najważniejsze daty w kalendarzu kampanii obejmują Europejskie Tygodnie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy (październik 2016 i 2017 r.) oraz ceremonię wręczenia nagród w konkursie na najlepsze praktyki w zakresie ochrony zdrowia w miejscu pracy (kwiecień 2017 r.). Kampania zakończy się spotkaniem na szczycie „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, które odbędzie się w listopadzie 2017 r. Podczas konferencji osoby zaangażowane w realizację kampanii dokonają wraz z EU-OSHA podsumowania osiągnięć i wyciągniętych wniosków.