You are here

Gode arbeidsplasser hele livet er en europeisk kampanje som er åpen for enkeltpersoner og organisasjoner på lokalt, nasjonalt og europeisk nivå. Den ble samordnet på nasjonalt nivå av EU-OSHAs kontaktpunkter i over 30 europeiske land og støttet av offisielle kampanjepartnere – europeiske og multinasjonale organisasjoner og mediepartnere.

Gjennom 2016 og 2017 tok EU-OSHA sikte på å øke bevisstheten om viktigheten av bærekraftig aldring i arbeidsstyrken. Selv om det er en utfordring å håndtere en aldrende arbeidsstyrke, hadde denne kampanjen som mål å gi klar og nyttig veiledning om tiltak som kan treffes for å oppmuntre til bærekraftig arbeid og forhindre en tidlig uttreden fra arbeidslivet. Hovedmålene for Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen for 2016–2017 var å

  • fremme et bærekraftig arbeidsliv og sunn aldring fra starten av arbeidslivet,
  • forebygge helseproblemer gjennom hele arbeidslivet,
  • gi arbeidsgivere og arbeidstakere måter de kan håndtere helse og sikkerhet på i lys av en aldrende arbeidsstyrke, og
  • oppmuntre til utveksling av informasjon og god praksis.