You are here

Toppmøtet for Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen er avslutningen på en rekke vellykkede kampanjemilepæler som tok sikte på å øke bevisstheten om behovet for et bærekraftig arbeidsliv, herunder to europeiske arbeidsmiljøuker, én europeisk pris for god praksis og to filmpriser innen temaet Et sikkert og godt arbeidsmiljø. I løpet av kampanjen har flere ressurser, inkludert en e-veileder, praktiske verktøy, Napo-filmer og casestudier blitt gjort fritt tilgjengelig for å hjelpe mindre bedrifter med å håndtere aldring på arbeidsplassen.