You are here

De toårige Et sikkert og godt arbeidsliv-kampanjene gjennomføres i over 30 europeiske land og anses som verdens største HMS-kampanjer i sitt slag. Kampanjenes hovedbudskap er at å styre helsen og sikkerheten på arbeidsplassen, er bra for både arbeidstakerne og bedriften og for samfunnet som helhet.