You are here

Gode arbeidsplasser hele livet-kampanjen for 2016–2017 setter fokus på viktigheten av god HMS-styring og risikoforebygging gjennom hele yrkeslivet og å tilpasse arbeidet til den enkelte arbeidstaker – enten de nettopp er kommet ut i arbeidslivet eller nærmer seg pensjonsalderen. I likhet med de tidligere kampanjene samordnes den på nasjonalt nivå av EU-OSHAs kontaktpunkter og støttes av offisielle kampanjepartnere.

Kampanjen lanseres 15. april 2016. Viktige datoer i kampanjekalenderen er blant annet de europeiske arbeidsmiljøukene (oktober 2016 og 2017) og seremonien i forbindelse med Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjens Pris for god praksis (april 2017). Kampanjen avsluttes med Toppmøtet for Et sikkert og godt arbeidsmiljø (november 2017), der EU-OSHA samler alle bidragsyterne for å oppsummere hva kampanjen har oppnådd, og hva man har lært.