You are here
researchers2-1920x589px.jpg

Onderzoekers

De beroepsbevolking van Europa wordt steeds ouder. Hoe kunnen werknemers, werkgevers en hun vertegenwoordigers, beleidsmakers en overheden het beste samenwerken om ervoor te zorgen dat werknemers een lang en gezond arbeidsleven hebben? Welke factoren bevorderen of belemmeren een gezond en productief arbeidsleven? Dit zijn enkele van de grootste uitdagingen die onderzoekers op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk momenteel het hoofd moeten bieden, zeker wanneer men bedenkt dat genoegzaam is aangetoond dat werk onder de juiste omstandigheden goed voor de gezondheid is.

Het Europese proefproject ‘Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd‘ is een belangrijke bron van nieuw onderzoek op dit gebied. Hieronder vindt u links naar verslagen in het kader van dit project en andere actuele publicaties van EU-OSHA.

> Lever een bijdrage aan OSHwiki

Aanbevolen hulpbronnen

Publicaties

EU-OSHA publiceert een groot aantal onderzoeken die gratis gedownload kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is het onderstaande verslag, waarin wordt gekeken naar een belangrijk probleem in verband met de vergrijzende beroepsbevolking in Europa.

Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd - Landeninventarisaties

In de landeninventarisaties worden de beleidslijnen, strategieën en programma's van het betreffende land inzake de uitdagingen van een vergrijzende beroepsbevolking op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en andere beleidsgebieden die invloed hebben op de veiligheid en gezondheid op het werk onderzocht, waaronder beleidslijnen, strategieën en programma's die betrekking hebben op revalidatie/terugkeer naar het werk. 


Meer weergeven

Ons aanbod van publicaties bestrijkt alle desbetreffende thema's en zorgt er zo voor dat u altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen op het gebied van demografische verandering en gezond ouder worden.

Project van het Europees Parlement: ‘Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd‘

Presentatie van de regeling voor de toekenning van de awards in 2-3 zinnen, aangepast aan de behoeften van werkgevers:

Project van het Europees Parlement: ‘Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd‘

De algemene doelstelling van het proefproject ‘Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd‘ van het Europees Parlement was om bij te dragen aan beleidsontwikkelingen op dit gebied. Het project, dat in juni 2013 van start ging en tot eind 2015 liep, heeft geresulteerd in verslagen over veiligheid en gezondheid op het werk en oudere werknemers, over veiligheid en gezondheid op het werk, gender en oudere werknemers en over arbeidsrevalidatie. Daarnaast is in het kader van het project een analyse gemaakt van 32 landenverslagen en een eindverslag van het project gepubliceerd.

> Ga naar de pagina van het project op de website van EU-OSHA


Andere relevante hulpbronnen

EU-OSHA heeft een groot aantal verschillende casestudies en hulpmiddelen verzameld, die een indruk geven van de benaderingen die zijn gehanteerd om problemen met betrekking tot de vergrijzende beroepsbevolking in Europa in de praktijk aan te pakken.