You are here
policy-makers-1920x589px.jpg

Beleidsmakers

De Europa 2020-strategie ziet het omgaan met demografische veranderingen als een van de voornaamste uitdagingen waarvoor Europa staat. Zoals in de strategie wordt aangegeven, is een veilige en gezonde werkomgeving cruciaal voor het vergroten van het potentieel en de inzet van het personeel en het verbeteren van de concurrentiepositie van een onderneming. Gelet op het feit dat het merendeel van de Europese bevolking bij kleine en middelgrote ondernemingen en micro-ondernemingen werkt, is het naast het bestrijden van discriminatie van essentieel belang dat kleinere bedrijven geholpen worden om de uitdagingen van een vergrijzende beroepsbevolking het hoofd te bieden. De campagne voor een gezonde werkplek 2016-2017 wil beleidsmakers aanmoedigen om kwesties met betrekking tot gezonder ouder worden op het werk aan te pakken.

Het proefproject ‘Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd‘ van het Europees Parlement, gefinancierd door de Europese Commissie, is opgezet om bestaande beleidsmaatregelen en strategieën te bestuderen, de uitvoering ervan te verbeteren, de uitwisseling van goede praktijken te bevorderen en bij te dragen aan de vaststelling van toekomstig beleid in de context van een vergrijzende beroepsbevolking. De campagne voor een gezonde werkplek 2016-2017 is erop gericht om deze resultaten onder de aandacht te brengen, verandering te stimuleren en het bewustzijn over de beleidsmaatregelen en hulpbronnen die er nu al in Europa zijn, te verhogen.

Aanbevolen hulpbronnen

Project van het Europees Parlement: ‘Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd‘

Het doel van het proefproject ‘Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd‘ van het Europees Parlement was bestaande beleidsmaatregelen en strategieën te bestuderen, de uitvoering ervan te verbeteren, de uitwisseling van goede praktijken te bevorderen en bij te dragen aan de vaststelling van toekomstig beleid in de context van een vergrijzende beroepsbevolking. Het project, dat in juni 2013 van start ging en tot eind 2015 liep, heeft geresulteerd in een aantal verslagen:

  • Veiligheid en gezondheid op het werk en oudere werknemers
  • Veiligheid en gezondheid op het werk, gender en oudere werknemers
  • Arbeidsrevalidatie
  • Analyse van 30 landenverslagen
  • Eindverslag van het project

Ga naar de pagina van het project op de website van EU-OSHA

Andere relevante hulpbronnen

Er zijn ook casestudies en praktische hulpmiddelen beschikbaar die dienen als voorbeeld van de verschillende benaderingen in Europa. Deze laten met name enkele initiatieven en hulpbronnen zien waarmee kleine en middelgrote ondernemingen en hun werknemers hun voordeel hebben kunnen doen.