You are here
OSHprofessionals-1920x589px.jpg

Vakmensen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk

Gelet op de vergrijzende beroepsbevolking wordt het voor werknemers en werkgevers steeds belangrijker om zich gezamenlijk in te zetten voor duurzame arbeid voor iedereen. Eerlijke, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van het begin tot het einde van het arbeidsleven zijn van cruciaal belang om gezond ouder te kunnen worden en in goede gezondheid met pensioen te kunnen gaan.

De campagne 'Een gezonde werkplek' bevat een reeks hulpmiddelen en hulpbronnen op het gebied van gezond ouder worden op het werk. Deze kunt u gebruiken om de uitwisseling van goede praktijken te vergemakkelijken en bestaande succesverhalen onder de aandacht te brengen

Aanbevolen hulpbronnen

Casestudies

We hebben casestudies geselecteerd die duidelijk aantonen welke voordelen een zorgvuldig beheer van risico's en het stimuleren van duurzame arbeid in het arbeidsleven oplevert voor werknemers en werkgevers, zoals uit het volgende voorbeeld blijkt.

14-2-2014

Leeftijdsmanagement bij Saarioinen Ltd

Als fabrikant en distributeur had Saarioinen te kampen met een toename van langdurig ziekteverzuim en vervroegde uittredingen als gevolg van aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Om dit probleem aan te pakken en de daaraan verbonden kosten terug te dringen is een leeftijdsmanagementsysteem geïntroduceerd.

Meer weergeven

Ons gevarieerd aanbod aan casestudies helpt u om verandering teweeg te brengen. U vindt voorbeelden uit allerlei sectoren en bedrijven van uiteenlopende omvang.

Publicaties

Van diepgaande overzichtsstudies tot handige folders, we hebben alles wat u nodig hebt om uw praktijk vorm te geven en up-to-date te blijven. Hieronder vindt u een voorbeeld van een van onze waardevolle hulpbronnen.

Revalidatie en terugkeer naar het werk: een analyse van systemen en programma's van de EU en de lidstaten

In dit verslag worden systemen voor revalidatie en voor de terugkeer naar het werk in de 28 EU-lidstaten en de EVA-landen onderzocht. Onderzocht wordt welke factoren een rol spelen in de ontwikkeling en uitvoering van systemen voor revalidatie/terugkeer naar het werk.


Meer weergeven

Ons aanbod van publicaties bestrijkt alle desbetreffende thema's en zorgt er zo voor dat u altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen op het gebied van demografische verandering en gezond ouder worden.

Praktische hulpmiddelen en richtsnoeren

Er zijn veel eenvoudige hulpmiddelen en richtsnoeren beschikbaar waarmee zelfs het kleinste bedrijf praktische oplossingen op het gebied van veiligheid en gezondheid kan vinden. We zouden in dit verband op één specifiek voorbeeld willen wijzen.

Werkvermogenindex

De werkvermogenindex is een gevalideerd instrument waarmee het individuele werkvermogen van een werknemer wordt beoordeeld. Dit instrument is gebaseerd op praktisch arbeidsgezondheidsonderzoek.

Meer weergeven

We hebben een groot aantal verschillende hulpmiddelen verzameld voor het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk. U vindt altijd wel een hulpmiddel om degenen die met u werken te helpen de juiste beslissingen te nemen.

E-gids

In onze e-gids worden alle kwesties met betrekking tot het onderwerp van de campagne behandeld in duidelijke, praktische taal en wordt advies gegeven over het beheer van risico's. Deze gids kan u helpen om de aandacht te vestigen op de noodzaak van een beter beheer van een vergrijzende beroepsbevolking.

Andere relevante hulpbronnen

Onze hulpbronnen — waaronder een luchtige korte film, opvallende infographics en campagnemateriaal in 25 talen — helpen u om de boodschap te verspreiden dat gezond ouder worden iedereen aangaat — werknemer en werkgever, jong en oud.