You are here
HRmanagers-1920x589px.jpg

HR-managers

De bevolking van Europa verandert en dus verandert de beroepsbevolking ook. Als ze hun potentieel ten volle willen ontplooien dienen bedrijven in hun HR-beleid rekening te houden met de vergrijzende bevolking. Een goede organisatie en inrichting van de werkplek komt alle personeelsleden ten goede en is goed voor de zaak.

Gezonde werkplekken zorgen ervoor dat werknemers een lang arbeidsleven kunnen hebben door veilig en gezond werken te stimuleren. Geen enkele organisatie wil onnodig ervaren, vaardige werknemers verliezen. Soms is het nodig — en ook efficiënt — om werk aan de functionele capaciteiten van individuele werknemers aan te passen. Bovendien zorgt de vergrijzende beroepsbevolking ervoor dat beleidsmaatregelen op het gebied van re-integratie steeds belangrijker worden.

Aanbevolen hulpbronnen

E-gids

Voor een duidelijke uitleg van alle onderwerpen en praktische tips voor het omgaan met een vergrijzende beroepsbevolking verwijzen we u graag naar onze duidelijke en uitgebreide e-gids. Hier vindt u advies over de beste benaderingen om ervoor te zorgen dat werknemers veilig en gezond blijven en op de lange termijn een maximale bijdrage kunnen blijven leveren.

Praktische hulpmiddelen en richtsnoeren

Er bestaan al veel praktische hulpmiddelen en richtsnoeren die vakmensen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk kunnen helpen om effectief met problemen rond gezond ouder worden op het werk om te gaan. Hieronder vindt u een goed voorbeeld.

Leeftijdsscan

Het motto van dit online hulpmiddel is ‘meten is weten’. De leeftijdsscan geeft humanresourcesmanagers meetbare inzichten in de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van leeftijdsmanagement die hun organisatie het hoofd moet bieden (d.w.z. huidige demografische gegevens op het gebied van leeftijd en hoe deze gegevens zich waarschijnlijk gaan ontwikkelen).

Meer weergeven

We hebben nog veel meer hulpmiddelen en richtsnoeren verzameld die u kunnen helpen om de juiste beslissing te nemen over allerlei onderwerpen, van het stimuleren van gezondheid op het werk tot re-integratiebeleid en risicobeoordeling waarbij rekening wordt gehouden met diversiteit.

Casestudies

We hebben casestudies verzameld van uiteenlopende bedrijven die initiatieven hebben ontwikkeld om kwesties op het gebied van gezond ouder worden op het werk aan te pakken. Deze bedrijven hebben veel voordeel kunnen halen uit het aanpassen van werk en het actualiseren van beleid, zoals u uit het volgende voorbeeld kunt opmaken.

‘Health Ahead’-programma van GE Money Bank

Het ‘Health Ahead’-programma, dat in 2010 van start is gegaan, evalueert hoe gezond een werkplek is. Een sectorscore bepaalt of een werkplek het Health Ahead-certificaat krijgt. Het programma is gericht op werknemers van alle leeftijden en bevat naast workshops, lezingen en gezondheidsonderzoeken ook specifieke beleidsmaatregelen op het gebied van re-integratie.

Meer weergeven

Onze casestudies zijn afkomstig van grote en kleine bedrijven uit verschillende sectoren. Ze laten zien dat goed leiderschap en werknemersparticipatie cruciaal zijn voor het welslagen van dit soort inspanningen.

Andere relevante hulpbronnen

Als u wilt deelnemen aan de campagne 'Gezond werk, voor alle leeftijden' en deze onder de aandacht van uw werknemers wilt brengen, dan hebben we enkele hulpbronnen voor u. Deze bestaan onder andere uit een luchtige, korte film, een toolkit die u helpt om een campagne op geslaagde wijze te voeren en een selectie kant-en-klaar campagnemateriaal om de boodschap te verspreiden.