You are here

Hoe kunt u deelnemen?

Wilt u ons helpen om de boodschap van de campagne over te brengen? U kunt op verschillende manieren meedoen aan de campagne ‘Gezond werk, voor alle leeftijden’, onder andere door:

campagnemateriaal te verspreiden of te publiceren om het bewustzijn te helpen verhogen

activiteiten en evenementen te organiseren, zoals opleidingscursussen, conferenties en wedstrijden

de beschikbare praktische hulpmiddelen voor leeftijdsmanagement te gebruiken en te promoten

mee te dingen naar de Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek, waarbij organisaties van verschillende omvang en uit verschillende sectoren worden beloond voor hun innoverende bijdrage aan veiligheid en gezondheid op het werk

deel te nemen aan de Europese Weken voor veiligheid en gezondheid op het werk in 2016 en 2017 – het hoogtepunt van de VGW-activiteiten in Europa

een officiële partner van de campagne te worden als u een pan-Europees of internationale organisatie bent

een nationale partner van de campagne te worden als u actief bent op nationaal niveau

een mediapartner van de campagne te worden als u een nationaal of Europees mediakanaal bent

op de hoogte te blijven via onze socialemedia-activiteiten. Vind ons op Facebook, Twitter, LinkedIn en andere kanalen.

Informatie op maat

We geven specifieke informatie aan de volgende groepen, zodat iedereen aan de campagne kan deelnemen op een manier die zinvol voor hem/haar is: