You are here
3B-1920x589px.jpg

Awards voor goede praktijken

Meedingen naar de Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek is een uitstekende manier om aan de campagne deel te nemen. De wedstrijd kan ook een sterke motivatie zijn om binnen uw organisatie aan een betere veiligheid en gezondheid te werken.

De awards erkennen uitstekende en innovatieve oplossingen van problemen op het gebied van een vergrijzende beroepsbevolking, een hoge betrokkenheid van het management en een participatieve aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk. De awards zijn bedoeld om te laten zien wat de voordelen zijn van het hanteren van praktijken op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk die een duurzaam arbeidsleven stimuleren. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek in 2017. Deze ceremonie biedt de gelegenheid om gezond werk voor alle leeftijden te promoten, goede praktijken uit te wisselen en de resultaten van alle deelnemers te vieren.

Meer informatie

Aanbevolen voor u