You are here
3C-1920x589px.jpg

De Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk

De Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk, die ieder jaar in oktober (week 43) wordt gehouden, is een centraal evenement binnen de campagne 'Een gezonde werkplek'. Omdat in deze week honderden bewustmakingsevenementen in de hele EU en daarbuiten worden georganiseerd — en er meer aandacht in de media aan wordt besteed — is dit een ideale kans om aan de campagne mee te doen.

Speciale filmvertoningen, evenementen op sociale media, conferenties, tentoonstellingen, wedstrijden en opleidingssessies zijn slechts enkele van de activiteiten die in het kader van de Europese Week worden georganiseerd. Als u een idee voor een bewustmakingsevenement hebt, of een veiligheids- en gezondheidsproject voor de langere termijn wilt starten dat aansluit op de campagne ‘Gezond werk, voor alle leeftijden’, dan is de Europese Week voor u de uitgelezen mogelijkheid om ervoor te zorgen dat uw evenement de aandacht krijgt die het verdient.

Tijdens de door EU-OSHA en zijn partners georganiseerde Europese Weken 2016 en 2017 staat het campagnethema centraal en zijn de activiteiten erop gericht om het belang van een duurzaam arbeidsleven onder de aandacht te brengen.

Neem voor meer informatie over de activiteiten die tijdens de Europese Week bij u in de buurt worden georganiseerd contact op met uw nationaal focal point — uw focal point kan u misschien ook helpen om een evenement te organiseren.

Aanbevolen voor u