You are here
employers-1920x589px.jpg

Werkgevers

Door de demografische veranderingen wordt de beroepsbevolking steeds ouder. Om oudere werknemers — die vaak grote voordelen voor hun organisaties hebben zoals ervaring, efficiëntie en kwaliteitsbewustzijn — voor het bedrijf te behouden moet duurzame arbeid worden gestimuleerd door middel van leiderschap en werknemersparticipatie.

Gezonde, productieve werkplekken pakken de uitdagingen van een vergrijzende beroepsbevolking aan — en de businesscase om dit te doen is zeer overtuigend. Gelukkig bestaan er veel eenvoudige hulpmiddelen die bedrijven van welke omvang ook kunnen helpen om een vergrijzend personeelsbestand met succes te beheren.

Aanbevolen hulpbronnen

Praktische hulpmiddelen en richtsnoeren

Hier vindt u hulpmiddelen en richtsnoeren die specifiek ontwikkeld zijn om organisaties, met name kleine en middelgrote ondernemingen, te helpen om positieve actie te ondernemen om een vergrijzend personeelsbestand met succes te beheren, zelfs als het budget hiervoor beperkt is.

Praktijken van werkgevers voor actief ouder worden

In het verslag wordt een aantal casestudies van innovatieve praktijken uit verschillende lidstaten gepresenteerd, waarin de thema's van het verslag terugkomen: de businesscase voor het beheer van actief ouder worden, het in kaart brengen en plannen van het personeel, een positieve houding ten opzichte van leeftijd, aanwerving met een positieve houding ten opzichte van leeftijd, flexibel werken, behouden van werkvermogen, betrokkenheid tussen generaties en opvolgingsplanning.

Meer weergeven

Casestudies

Er kan veel geleerd worden van de manieren waarop andere bedrijven zijn omgegaan met de uitdagingen van een vergrijzende beroepsbevolking. Casestudies zoals de volgende geven praktische voorbeelden van de wijzen waarop u veranderingen kunt doorvoeren die zullen leiden tot een gezondere en productievere werkplek.

Vrijwillige medische onderzoeken bij Audi

Alle werknemers van Audi hebben recht op vrijwillige uitgebreide medische onderzoeken. De frequentie van deze onderzoeken neemt toe nadat de werknemer de leeftijd van 45 jaar heeft bereikt. Audi analyseert de geaggregeerde gegevens en identificeert aan de hand hiervan de gezondheidsrisico's en de werkprocessen die veranderd moeten worden.

Meer weergeven

In onze andere casestudies van grote en kleine werkplekken in de publieke en particuliere sector vindt u nog veel meer ideeën en voorbeelden. 

Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek

De Awards voor goede praktijken zijn een mogelijkheid voor uw bedrijf om erkenning te krijgen voor een initiatief dat gericht is op het stimuleren van duurzame arbeid gedurende het hele arbeidsleven. De awards zijn een erkenning voor uitstekende en innovatieve benaderingen die gericht zijn op het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van werknemers van alle leeftijden.

E-gids

Onze e-gids is een praktisch instrument om werkgevers te helpen bij het beheren van veiligheid en gezondheid op het werk in de context van een vergrijzende beroepsbevolking. In de gids worden de belangrijkste kwesties behandeld, manieren voorgesteld om problemen aan te pakken en nuttige links gegeven. De gids is interactief en gebruiksvriendelijk en bedoeld om ondernemingen van welke omvang ook te helpen bij het beoordelen en aanpakken van risico's.

Andere relevante hulpbronnen

Als u aan onze campagne wilt deelnemen kunt u onze campagnetoolkit raadplegen voor nuttige tips en gebruik maken van kant-en-klaar campagnemateriaal in 25 talen.